IPM-dag om resistens

Blackgrass Field

IPM- og resistensdag på Ryegaard Gods

Dansk Planteværn inviterer sammen med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer til en spændende dag med information, inspiration og netværk omkring principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), som kan være med til at afhjælpe landbrugets stigende udfordring med resistens, herunder resistent græsukrudt.  

Arrangementet foregår på Ryegaard Gods ved Holbæk og er målrettet landmænd og konsulenter. Det er gratis at deltage og alle med interesse for emnet er velkomne til at tilmelde sig på linket nedenfor.

”Det er vigtigt at udbrede kendskabet til og brugen af IPM-principperne. Landbruget står overfor en kæmpe resistensudfordring, og der er brug for at dele erfaringer, og at få gode redskaber til, hvordan IPM-principperne praktisk kan implementeres og bidrage til at bremse resistensudbredelsen. Med IPM- og resistensdagen vil vi gerne sætte fokus på vigtigheden af IPM-principperne og brug af pesticider som supplement - hvor og når, det er nødvendigt. Vi håber, at landmænd, konsulenter og andre interesserede vil deltage, så vi sammen kan blive klogere på udfordringer og muligheder i dansk landbrug, ” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.   

SEGES har beskæftiget sig meget med resistent ukrudt og samarbejder med planteavlskonsulenter og en række landmænd i forhold til forebyggelse.

”Resistent ukrudt kender ingen grænser, og er desværre en national udfordring, som vi ser i stigende omfang. IPM-principperne, som bl.a. sædskifte og inddragelse af varslingssystemer, kan være med til at forebygge og minimere risikoen,” siger Carsten Fabricius, afdelingsleder og landskonsulent (Planteværn), hos SEGES.

Erfaringer fra England bliver delt på dagen

England er særligt hårdt ramt af resistensproblemer i forhold til ager-rævehale. IPM- og resistensdagen vil inkludere erfaringer derfra i forhold til vigtigheden i at tage resistensproblematikken alvorlig nu. Læring fra tiltag i England, kan inspirere og komme danske landmænd til gode, i håb om at bremse den udvikling, som desværre er observeret mange steder nationalt allerede.

"Siden midten af ​​2010'erne har herbicidresistent ager-rævehale været det vigtigste element i overvejelserne omkring sædskifte i engelsk landbrug. Der er ingen nem måde at bekæmpe det på og her kan en mirakuløs vaccine ikke hjælpe! Forebyggelse ér den bedste kur og IPM-principperne er gode redskaber sammen med herbicider, der bør være det sidste alternativ i strategien, ” siger Paul Neve, Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere om IPM-principperne