Workshop om præcisionssprøjtning

Båndsprøjtning

Citater fra workshoppens arrangører: 

”Bånd- og pletsprøjtning begynder at få praktisk relevans og med et stigende antal muligheder og potentialer. Vi håber, at vi med denne workshop kan få taget hul på en gensidig, konstruktiv dialog omkring anvendelser og dosering, som på sigt kan få stor betydning for positive miljøeffekter og en fortsat anvendelse”

Bo J. M. Secher, Nordic Sugar

”Med Farm 2 Fork-strategien har EU sat ambitiøse mål for den bæredygtige fødevareproduktion og ved at arbejde med IPM-principper, præcisionslandbrug og andre innovative løsninger, er landbruget i fuld gang med en stor, teknologisk udvikling. Vi er glade for at være med til at sætte fokus på præcisionssprøjtning, som med nye applikationsmuligheder kan sætte nye standarder for pesticidanvendelsen”

Robert Racz, bestyrelsesformand, Dansk Planteværn

"Nu er det efter mange års udvikling lykkedes at gøre det muligt at overflyve en mark med en drone, få behandlet billedet og programmeret sprøjten. Thistle Tool er et godt eksempel. Jeg er spændt på at se de mange muligheder, teknologien åbner op for. Workshoppen er en god anledning til at udveksle idéer om fremtidens løsninger"

Poul Henning Petersen, SEGES Innovation

PROGRAM inkl. links til præsentationer

9.30Registrering og kaffe

10.00Velkomst v. Robert Racz, Dansk Planteværn

  • ”Banen kridtes op” v. moderator Bo J. M. Secher, Nordic Sugar

10.20Praktisk anvendelse og udfordringer med bånd- og pletsprøjtning

  • Hvordan foregår båndsprøjtning i praksis og hvad er potentialet? v. Jakob Palm Nielsen, Knuthenborg Gods (download præsentation)
  • Hvordan foregår pletsprøjtning i praksis og hvad er potentialet? Poul Henning Petersen, SEGES (download præsentation)
  • Forsøgsresultater og potentielle anvendelser i sukkerroer v. Mikkel Nilars, Nordic Beet Research Foundation og Bo J.M. Secher, Nordic Sugar (download præsentation)
  • Anvendelse i andre afgrøder – frøproduktion v. Birthe Kjærsgaard, DLF
  • En brancherepræsentants syn på pletsprøjtning; hvor nær er vi på fremtidens løsninger? v. Søren Severin, BASF (download præsentation)

12.00  Frokost

12.45  Pesticidanvendelse via bånd- og pletsprøjtning v. Miljøstyrelsen

  • Ny sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 og politisk ønske om øget brug af præcisionsteknologier for at minimere brugen af pesticider og øge implementeringen af IPM v. Anita Fjelsted, MST (download præsentation)
  • Vurdering af ansøgninger om godkendelse af pesticider til række- eller pletsprøjtning (20 min) v. Vibeke Møller, MST (download præsentation)

13.25  Risk assessments for new ways of applying pesticides v. Francis Paul Donaldson,             BASF (virtuelt indlæg på engelsk) (download præsentation)

13.50 Kaffe og kage 

14.05  Rundbordsdrøftelse (Nis Schmidt - Dansk Planteværn, Poul Henning Petersen - SEGES, Vibeke Møller - Miljøstyrelsen, Jakob Palm Nielsen - Knuthenborg Gods, Desiree Börjesdotter - Nordic Beet Research, Birthe Kjærsgaard - DLF, Per Kudsk - AU Flakkebjerg)

15.00  Afrunding v. Robert Racz, Dansk Planteværn

Partnere Workshop Om Båndsprøjtning