Demofarm

Plads til både landbrug og natur

Plads til både landbrug og natur

På Dansk Planteværns demofarm kan du opleve, hvordan landmanden med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for biodiversiteten i Danmark.

Dansk Planteværn giver i samarbejde med Ryegaard politikere, myndigheder, medier, NGO’er og alle med interesse i et bæredygtigt landbrug muligheden for at opleve, hvordan naturstriber kan have en stor effekt på biodiversiteten og naturoplevelsen samtidig med, at man opretholder en intensiv planteproduktion.

Vi tilbyder også demonstration af de nyeste planteværnsteknikker, der benyttes i Danmark.

Med projektet arbejder vi for at fremme en mere nuanceret debat omkring landbruget og anvendelsen af moderne planteværn.

Kontakt Dansk Planteværn for at aftale nærmere omkring mulighederne for et besøg på demofarmen. 


Landbruget på Ryegaard består af konventionel og økologisk planteavl
(Tekst fra Ryegaards hjemmeside)

På Ryegaard dyrkes der ca 700 ha konventionelt planteavl. Heraf er de ca 200 ha tilforpagtet.

Vi har også et selskab, der dyrker økologisk markbrug. Det økologiske areal er på ca 150 ha. Den største del af det økologiske areal udgøres af overdrevs- og græsningsarealer. De økologiske salgsafgrøder dyrkes på ca 70 ha.

Foruden driftsleder er der mellem 1,5 og 3 medarbejdere i markbruget afhængigt af sæsonen.

Vi samarbejder med mange andre landbrug. Fx har vi et samarbejde med en nabo, der ikke har sin egen såmaskine, så sår for ham. Til gengæld så har vi ikke nogen plov, så han pløjer for os.

Vi lægger vægt på at forbedre biodiversiteten både i det konventionelle og det økologiske markbrug. Vi laver biotop-planer og har et samarbejde med Dansk Planteværn, der går ud på at udvikle og vise metoder til forøgelse af biodiversiteten på og omkring de dyrkede marker.

Vi lægger vægt på at forøge jordens frugtbarhed på længere sigt. Dels ved at sørge for at vores dræn altid er vedligeholdte, så vi får det maksimale rodrum, og dels ved at øge humusindholdet i jorden. Det sidste gøres ved at nedmulde halmen fremfor at fjerne den fra markerne, ved at få tilført kompost og organiske næringsstoffer, når vi har mulighed herfor. Herved mener vi at kunne øge jordens vandkapacitet og jordens evne til at indeholde og frigive næringsstoffer.

Vi arbejder med kontrolleret færdsel på markerne. Dette betyder, at vi tilstræber at maskinerne kører præcist i de samme spor hvert år. Dermed opnår vi mindre traktose og større frodighed i jorden. Dette er muligt, da vores maskiner er styret via GPS og at arbejdsbredderne er tilpasset til hinanden.

Et udvalg af de maskiner, vi arbejder med:

  • Mejetærsker Lexion 770
  • MacDon D65 Skærebord 40 fod
  • Fendt Vario 936
  • Fendt Vario 716
  • Fendt Vario 820
  • Såmaskine Pronto 9 DC
  • Horsch marksprøjte Leeb 8GS, 36 meter


Klik her for at læse mere om Ryegaard og Trudsholm

 

Vores udfordring er at brødføde verden samtidig med at vi giver plads til naturen