Besøg demofarmen

Besøg demofarmen

Besøg demofarmen

På Dansk Planteværns demonstrationsarealer på Ryegaard Gods kan du opleve, hvordan landmanden med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for biodiversiteten i Danmark.

Dansk Planteværn giver i samarbejde med Ryegaard Gods alle med interesse i natur og landbrug muligheden for at opleve, hvordan et moderne landbrug bliver drevet når fokus både er på biodiversitet og intensiv planteproduktion. Naturstriber, sprøjtevinduer og bihoteller er nogle af initiativerne i arbejdet med integreret plantebeskyttelse (IPM) og vi tilbyder desuden  demonstration af de nyeste planteværnsteknikker, der benyttes i Danmark.

Med projektet arbejder vi for at fremme en mere nuanceret debat omkring landbruget og anvendelsen af moderne planteværn.

Kontakt Dansk Planteværn for at aftale nærmere omkring mulighederne for at besøge demonstrationsarealerne på Ryegaard Gods.