Blomsterstriber

Blomsterstriber på Ryegaard

Blomsterstriber på Ryegaard

Med blomsterstriber i eller ved markerne er landmænd med til at beskytte og forbedre biodiversiteten og gøre landbrugsproduktionen mere bæredygtig og i miljømæssig balance. Det handler i høj grad om at skabe variation i det åbne land for at styrke fødegrundlaget for insekterne, herunder de mange forskellige bier.

I Danmark findes der næsten 300 forskellige arter af bier, hvilket omfatter sociale bier som humle- og honningbier og enlige bier. Sunde, robuste bier er de bedste bestøvere for landbruget og det er derfor vigtigt at passe godt på dem.

Der er i 2021 sået fem forskellige blomsterblandinger på foreningens demoarealer på Ryegaard. Blandingerne er en masse varianter af urter og blomster, der er særligt attraktive for pollensøgende insekter.

Blandinger fra FRDK:

  • Bestøverbrak 
  • Honningplanter, flerårig  
  • Honningplanter, etårig
  • Blomsterbrak 

 

Blanding fra DLF:

  • Pollen- og nektarblanding, som er udviklet i samarbejde med bl.a. Syngenta og Danmarks Biavlerforening.

 

Forårets varme var en udfordring for blomsterstriberne, der ikke fik vand nok til at vokse. Det har de fået siden hen og står nu flot forskellige steder på Ryegaard både i markkanter og som striber midt i markerne. 

Blomsterstriberne kan fremvises ved henvendelse til sekretariatet. 

Ved demoarealerne er placeret et bihotel med rederør til de vilde bier. Der er desuden vand, halm, sten og træstubbe, som også tiltrækker bier og insekter. 

Der er i alt tre bihoteller placeret ved markerne på Ryegaard.