Blomsterstriber

Blomsterstriber på Ryegaard

Blomsterstriber på Ryegaard

Med blomsterstriber i eller ved markerne er landmænd med til at beskytte og forbedre biodiversiteten og gøre landbrugsproduktionen mere bæredygtig og i miljømæssig balance. Det handler i høj grad om at skabe variation i det åbne land for at styrke fødegrundlaget for insekterne, herunder de mange forskellige bier.

I Danmark findes der næsten 300 forskellige arter af bier, hvilket omfatter sociale bier som humle- og honningbier og enlige bier. Sunde, robuste bier er de bedste bestøvere for landbruget og det er derfor vigtigt at passe godt på dem.

I 2022 består demonstrations-arealet af 22 naturstriber, som hver er ca. 3 meter brede. I striberne er der sået bl.a. Ryegaards egen blomsterblanding, der inkluderer hjemmehørende arter samt blandinger fra FRDK. Fælles for blandingerne er, at de indeholder en masse varianter af urter og blomster, der er særligt attraktive for pollensøgende insekter. 

Hjemmehørende arter i Ryegaards egen blomsterblanding: 

Kællingetand, Alm. katost, Hvid okseøje, Prikbladet perikon, Gul snerre, Vild gulerod, Lancetbladet vejbred, Slangehoved og Sneglebælg

Såning af blomsterstriber i maj: 

Blomsterstriberne i juni: 

Blomsterstriberne kan fremvises ved henvendelse til sekretariatet. 

Ved demoarealerne er der placeret et bihotel med rederør til de vilde bier. Der er desuden vand, halm, sten og træstubbe, som også tiltrækker bier og insekter. 

Der er i alt tre bihoteller placeret ved markerne på Ryegaard.