Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Den nuværende godkendelse af glyphosat udløber 15. december 2023 og EU-Kommissionen har indstillet, at godkendelsen bliver forlænget i 10 år. Afstemningen finder sted midt i oktober 2023, hvor EU-landene skal stemme om, hvorvidt de vil støtte kommissionens indstilling. Det vil kræve et kvalificeret flertal før forslaget kan blive vedtaget, hvilket betyder, at 15 ud af de 27 EU-medlemslande skal stemme ja til forlængelsen, samt, at de lande, der støtter forslaget, skal udgøre mindst 65 procent af den samlede befolkning i EU.

I juli 2023 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vurderingsrapporten, der skal danne grundlag EU-Kommissionens beslutning om fornyet godkendelse af glyphosat. Rapporten konkluderer, at glyphosat ikke udgør en risiko for miljø og sundhed. 

Juli 2023, EFSA: Glyphosate: no ciritical areas of concern; data gaps identified

Rapporten skulle have været klar i anden halvdel af 2022, som oprindeligt udmeldt, men blev først færdig i juli 2023.

Glyphosat er godkendt til professionel anvendelse i europæisk landbrug frem til 15. december 2023 og da EFSA og ECHA besluttede at udskyde rapporten fra oktober 2022 til juli 2023, var der behov for en administrativ forlængelse af den nuværende godkendelse frem til at beslutningen bliver truffet af EU-Kommissionen. 

Fire EU-lande – Frankrig, Ungarn, Holland og Sverige – blev udpeget som rapportørstater for glyphosat til at gennemgå den store mængde data, der er forbundet med ansøgningen. Rapportørstaterne udarbejdede et udkast til en vurderingsrapport, som fik en lang række kommentarer og som dannede grundlag for beslutningen fra EFSA og ECHA. Mere end 350 interessenter og videnskabelige institutioner samt 2.400 eksperter fra medlemslandene kommenterede på udkastet til rapporten, hvilket blev  samlet i et dokument på over 3.000 sider, som blev gennemgået og vurderet af rapportørstaterne og inkluderet i den nye vurderingsrapport, der blev behandles hos EFSA. 

Yderligere information vedr. beslutningen om udskydelsen fra EFSA og ECHA, her, hvilket indeholder en tidslinje for EU-vurderingen af glyphosat.

November 2022: Artikel i Landbrugsavisen "Glyphosat står over for administrativ forlængelse af godkendelse: - Det er helt gængs praksis".  

Glyphosat vurderet af ECHA som ikke kræftfremkaldende
ECHA har vurderet de farlige egenskaber ved glyphosat og fastholder sin tidligere risikovurdering, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Konklusionen er baseret på en bred gennemgang af videnskabelig dokumentation og stemmer overens med udmeldingerne fra de fire rapportørstater.

Mere om ECHA’s klassificering, "Glyphosate: no change to hazard classification".

Dansk anvendelse af glyphosat
Glyphosat er et herbicid, der anvendes til at bekæmpe ukrudt. Det er verdens mest anvendte pesticidaktivstof, og også i Danmark er det klart det største aktivstof. I 2020 udgjorde glyphosat 46 pct. af salget af aktivstof i Danmark ifølge Bekæmpelsesmiddelstatistik 2020 fra Miljøstyrelsen.

Fakta og data om glyphosat
Glyphosate Renewal Group
(GRG) er stiftet af en række virksomheder, der samarbejder om at tilvejebringe fakta og videnskabelige data om glyphosat. I forhold til tidligere fornyelser af godkendelsen af glyphosat har den igangværende proces været præget af stor grad af åbenhed. På GRG-hjemmesiden findes en stor mængde information fra godkendelsesprocessen helt ned til sammendrag fra de enkelte studier og referencer til videnskabelig litteratur.

Yderligere læsning fra Dansk Planteværn vedrørende brugen af glyphosat på befæstede arealer: Glyphosat er ikke en trussel for grundvandet.