Bier og sprøjteskader 2018

Bier og sprøjteskader

Bierne er nødvendige for tilstrækkelig frø- og frugtsætning i en lang række af landbrugets afgrøder og naturens planter. Det betyder også, at en tilstrækkelig bestand af bier kan være med til at øge udbyttet på dine landbrugsarealer. Derfor er det også af største vigtighed, at man er yderst påpasselig ved anvendelse
af pesticider i de tilfælde, hvor de kan have skadelige effekter på bier.

Denne folder fra 2018 har til formål, at beskrive hvorfor det er vigtigt at tage forholdsregler for såvel honningbierne
som de mange vilde bier, samt hvilke forholdsregler man kan tage.

Download Bestil
Bier og sprøjteskader 2018