Resistens i forhold til bekæmpelsesmidler

Hvad er resistens?

Resistens betyder modstandsdygtighed

Med resistens over for bekæmpelsesmidler menes organismers evne til at overleve en behandling, som normalt ville have bekæmpet den pågældende organisme. Resistens er genetisk betinget og nedarves altså.

Hvordan opstår resistens?
I en naturlig upåvirket population (vildtype) af f.eks. insekter, svampe eller planter, findes en naturlig variation af egenskaber. Der findes både individer med høj følsomhed over for bekæmpelsesmidler, men også et lille antal med en lavere følsomhed. Resistens opstår, når nogle af disse individer overlever en behandling. Disse individer overfører gener til næste generation. Således øges andelen af individer i populationen med lav følsomhed over for bekæmpelsesmidlet. Hvis disse individer også har en god konkurrence- og overlevelsesevne (fitness) vil deres antal stige. Det gør, at populationen bliver mindre følsom over for bekæmpelse og i værste fald fuldstændig resistent.

Hvor stor risikoen er for, at resistens udvikles, afhænger af bekæmpelsesmidlets virkemåde og hvilke skadevoldere der er tale om. Risikoen for at resistens dannes er særlig stor, når skadevolderen har flere generationer per år, og når der behandles med produkter med samme virkemåde flere gange i træk.

Læs meget mere om resistens overfor bekæmpelsesmidler i denne publikation fra Dansk Planteværn.

Hent hele publikationen 'Resistens' som PDF via downloadknappen.

Du kan også bestille denne publikation på tryk ved at benytte bestillingsformularen herunder.

Download Bestil
Resistens i forhold til bekæmpelsesmidler