Biologiske løsninger

Biologiske løsninger indenfor landbrugets planteproduktion kan som udgangspunkt deles op i to kategorier; biologisk plantebeskyttelse og biostimulanter.

Biologisk plantebeskyttelse er en betegnelse for pesticider, der er skabt af naturens egne ressourcer, modsat konventionelle pesticider, der er syntetisk skabt. Disse bruges til at sikre afgrødernes udbyttepotentiale.

Biostimulanter er ligeledes baseret på naturens egne ressourcer, men bruges i stedet til at stimulere afgrødernes naturlige processer, f.eks. ved at øge optaget og udnyttelsen af næringsstoffer. Biostimulanter kan dog ikke endnu bruges som erstatning for hverken gødning eller pesticider, da de primært bruges i kombination med netop gødning og pesticider. 

Områder der omhandler Biologiske løsninger

Artikler om Biologiske løsninger