Biologisk Plantebeskyttelse

Biologisk plantebeskyttelse er den brede betegnelse for pesticider, der er skabt af naturens egne ressourcer samt anvendelsen af nyttedyr til skadedyrsbekæmpelse i fx. gartneribranchen. Da biologisk plantebeskyttelse er baseret på naturligt forekommende materiale, adskiller denne form for plantebeskyttelse sig fra den konventionelle plantebeskyttelse, som er syntetisk fremstillet. Biologisk plantebeskyttelse er ikke noget nyt fænomen, og man har kendt til anvendelsen af nyttedyr i mere end 100 år.  

Biologisk plantebeskyttelse anvendes for at sikre afgrødernes udbyttepotentiale, og kan med fordel anvendes i kombination med konventionelle pesticider – bl.a. ved behov for bekæmpelse tæt på høst, hvor niveauet af pesticidrester i afgrøder hermed kan reduceres. Man skal dog være opmærksom, da nogle biologiske produkter kan have maksimalgrænseværdier, som skal overholdes. Mere information om grænseværdier i fødevarer kan findes under fødevaresikkerhed

De biologiske produkter kan både have en direkte pesticideffekt eller en afledt pesticideffekt ved fx at styrke afgrødernes eget immunforsvar. Der findes mange former for biologisk plantebeskyttelse og virkningsmekanismerne er ikke altid færdigbeskrevet. Der arbejdes dog på udvikling indenfor anvendelse af bakterier, patogene svampe, virus, planteekstrakter, feromoner, chitin og meget andet. Derudover er der en række nye teknologier under udvikling.

Biologiske løsninger

Artikler om Biologisk Plantebeskyttelse