Biostimulanter

Biostimulanter er baseret på naturens egne ressourcer, de kan dog være videreforarbejdet via biologiske processer såsom fermentering. Biostimulanter bruges til at stimulere afgrødens naturlige processer, fx ved at øge optaget og udnyttelsen af næringsstoffer, ved at fremme afgrødekvaliteten eller ved at styrke forsvarsmekanismerne mod abiotiske faktorer.

Biostimulanter har ingen direkte effekt overfor angreb fra hverken sygdom eller insekter, men bruges forbyggende til bl.a. at gøre afgrøderne mere modstandsdygtige i situationer med meget høj varme, tørke eller kulde, hvor planterne udsættes for stress. Biostimulanterne bruges primært til at gøre afgrøderne mere effektive i kombination med gødning og plantebeskyttelsesmidler, og kan derfor ikke erstatte hverken gødning eller plantebeskyttelsesmidler.

I Danmark har man fra 16. juli 2022 kunne markedsføre et EU-gødningsprodukt med CE-mærke efter EU's regler for markedsføring af EU-gødningsprodukter, som findes i EU-gødningsforordningen (2019/1009)

I Danmark er det også muligt at markedsføre en biostimulant som et gødningsprodukt efter de nationale regler fastsat i gødningsbekendtgørelsen

Under alle omstændigheder har man som firma pligt til at anmelde sin biostimulant til salg i gødningsdatabasen og overholde de nationale mærkningskrav efter gødningsbekendtgørelsen.

Biologiske løsninger