PFAS 

PFAS og pesticider

Alle aktivstoffer, hvad enten de allerede er på markedet eller på vej, bliver grundigt risikovurderet i henhold til Pesticidforordningen 1107/2009 for at være sikker på, at de ved korrekt anvendelse ikke har en negativ påvirkning på mennesker, miljø, biodiversitet eller vandmiljøet. 
Som brancheforening har vi fuld tillid til, at vores medlemsvirksomheder overholder de lovgivningsmæssige forpligtelser og fortsat leverer innovative teknologier til landmænd, så de kan beskytte deres afgrøder mod skadedyr og sygdomme

Hvad betyder PFAS?

PFAS betyder Per- og polyfluoralkylstoffer. De er syntetiske, organiske fluorkemiske forbindelser, der har flere fluoratomer knyttet til en alkylkæde.


Hvad bliver PFAS brugt til? 

PFAS er en bred og mangfoldig gruppe af syntetiske kemikalier, der anvendes som ingredienser i en lang række dagligdagsprodukter. Oprindeligt blev PFAS forstået som mellem- til lang-alkylkædemolekyler med flere CF3-dele. Disse "traditionelle PFAS" bruges blandt andet til at forhindre, at mad klæber til emballage eller køkkengrej, at gøre tøj og tæpper modstandsdygtige over for pletter, samt i belægninger af solpaneler eller medicinsk udstyr. PFAS bruges i industrier som forbrugsvarer, rumfart, biler, byggeri og elektronik.

Er der en ny definition af PFAS?

I 2021 indførte OECD en definition af PFAS, der udelukkende er baseret på kemisk struktur, denne definition dækker molekyler med en enkelt CF3-gruppe, som derfor dækker pesticidaktive stoffer og det fælles nedbrydningsprodukt, TFA.  
Det blev anbefalet, at brugen af OECD-definitionen til specifikke regulatoriske formål kunne kræve undergruppering.

Hvorfor taler vi i øjeblikket om PFAS i EU?

I februar 2023 blev et udkast til REACH-forslaget om begrænsning af PFAS indsendt af en gruppe EU-medlemslande (Tyskland, Holland, Danmark, Sverige) samt Norge. Definitionen, der er inspireret af OECD-definitionen, omfatter mere end 10.000 stoffer, der spænder over mange sektorer.  
I øjeblikket er ECHA's videnskabelige udvalg ved at udarbejde deres holdning til dette forslag. Processen vil blive efterfulgt af en proces i Europa-Kommissionen, herunder evaluering i Europa-Parlamentet og Rådet, før et forbud træder i kraft.

Vil denne begrænsning af PFAS omfatte plantebeskyttelsesmidler?

Da der er en specifik forordning for pesticider og biopesticidgodkendelser (1107/2009), er de ikke omfattet af det nuværende PFAS-forslag.  Alle stoffer, uanset om de er på markedet eller på vej, bliver grundigt risikovurderet for at sikre, at deres korrekte anvendelse ikke har en negativ indvirkning på mennesker, miljø, biodiversitet eller vandmiljøet. Vi ser ikke noget behov for PFAS-restriktioner på pesticider i betragtning af de strenge regler under 1107/2009.

Hvorfor bruges den enkelte Cf3-del i pesticider?

Fluorholdig kemi er en teknologi, der anvendes til at skræddersy egenskaber af aktive ingredienser såsom biotilgængelighed. Vi har ingen grund til at tvivle på, at korrekt anvendelse af pesticider baseret på disse aktive ingredienser er sikker og effektiv, samtidig med at den anvendte mængde minimeres.

Hvad er TFA, og hvorfor nævnes det nogle gange også i forbindelse med PFAS?

TFA er identificeret som et nedbrydningsprodukt af en lang række fluorkemiske forbindelser, fremstillet industrielt i vid udstrækning for at understøtte moderne produkter (f.eks. klimaanlæg, non-stick produkter, regntøj, termostabile smøremidler, ny elektrisk baseret mobilitet osv.). 
Visse pesticider kan også bidrage til udledning af TFA gennem nedbrydning. Under EU-gennemgangen af pesticidaktive stoffer bliver TFA grundigt evalueret, når det er identificeret som væsentligt nedbrydningsprodukt og er reguleret under det gældende godkendelsessystem. På grund af sin CF3-del falder den ind under PFAS-definitionen, der er anvendt i REACH forslaget.

Læs mere om PFAS:

Miljøstyrelsens opgørelse af PFAS i sprøjtemidler

Miljøministerens svar på Folketingspørgsmål vedr. PFAS i sprøjtemidler

Yderligere information:

Januar 2024: Miljøministeriet: Et nationalt PFAS-forbud er ikke mulig
December 2023: Miljøministerens forklaring af Pesticidforordningen ifm. behandling af beslutningsforslaget om forbud mod PFAS-pesticider – B43 (8 timer og 12 minutter inde i programmet fra Folketingssalen)
Marts 2023: Indholdet af PFAS i pesticider - PROPOSAL FOR A RESTRICTION (side 153)

Fødevaresikkerhed