Integreret Plantebeskyttelse (IPM)

Integreret plantebeskyttelse, også kaldet IPM, omfatter en række principper, som landmænd og andre, der anvender pesticider i erhvervsmæssige sammenhænge, skal følge i forhold til at forebygge og begrænse brugen af pesticider, så pesticider anvendes så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

IPM-principperne har til formål at bidrage til at gøre landbrugsproduktionen mindre afhængig af pesticider og EU's rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider indeholder et bilag med 8 principper for IPM.

SEGES Innovation har formuleret IPM-principperne i en dansk sammenhæng.

Læs uddybende forklaring om indholdet i de 8 IPM-principper

Områder der omhandler Integreret Plantebeskyttelse (IPM)