Integreret Plantebeskyttelse (IPM)

Integreret plantebeskyttelse, også kaldet IPM, dækker over en række principper, som landmænd og andre, der anvender pesticider i erhvervsmæssige sammenhænge, skal følge i forhold til at forebygge og begrænse brugen af pesticider, så pesticider anvendes så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

IPM-principperne har til formål at bidrage til at gøre landbrugsproduktionen mindre afhængig af pesticider og EU's rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider indeholder et bilag med 8 principper for IPM.

Disse principper har SEGES Innovation formuleret i en dansk sammenhæng.

Læs mere om hvad de 8 IPM-principper omhandler. 

Områder der omhandler Integreret Plantebeskyttelse (IPM)

Artikler om Integreret Plantebeskyttelse (IPM)