Natur og biodiversitet

Biodiversiteten er under pres, og vi har over en årrække set en nedgang i antallet af arter - både globalt og i Danmark. Det skyldes bl.a. ændringer i anvendelsen af arealer (landbrug, skov, natur og byer), som medvirker til, at levesteder for dyr, planter, insekter og svampe m.v. er blevet mindre eller har en dårligere kvalitet end tidligere.

Landbrugsproduktionen påvirker naturen ved at optage plads og ved at påvirke omgivelserne, men landmændene er også naturforvaltere. For at beskytte og bevare naturen både i Danmark og på global plan, er der behov for at der ydes en indsats for biodiversiteten. Da en stor del af den europæiske jord udgøres af landbruget, spiller landbruget dermed også en markant rolle i forhold til at sikre biodiversiteten. Som en del af landbrugsdriften, kan man fremme biodiversiteten ved at integrere områder, hvor dyr og planter kan leve og søge føde. Det kan fx være ved at plante og vedligeholde levende hegn mellem markerne, ved at lade hjørner eller pletter i, eller i kanten af, marken være udyrkede, ved at anlægge striber med vildt og bivenlige afgrøder eller ved på andre måder at give plads til natur. 

Dansk Planteværn arbejder i samarbejde med organisationer, virksomheder og politikere, på løsninger der kan være med til at sikre biodiversiteten, ved at skabe plads til naturen. En intensiv landbrugsdrift med høj produktion, gør det muligt at give naturen plads på de mindre produktive arealer - også kaldet ‘land sparing’.

IPBES har lavet en hjemmeside, der forklare mere om biodiversitet og forslag til forbedrende tiltag. 

Dansk Planteværn har arbejdet med flere initiativer, som kan sætte fokus på biodiversitet, heriblandt blomsterstriber, IPM-tiltag og sprøjtevinduer. 

Du kan læse mere om disse tiltag på følgende sider:

Integreret Plantebeskyttelse (IPM)

Artikler om Natur og biodiversitet