Præcision og digitale løsninger

Sprøjte- og præcisionsteknologi bidrager til, at anvendelsen af pesticider optimeres og nye teknologier udvikles hele tiden.

Ifølge Danmarks Statistik går udbredelsen af præcisionsteknologi i dansk landbrug stærkt. Fra 2018 til 2023 steg andelen af det danske landbrugsareal dyrket med præcisionsteknologi fra 57 % til 78 %. Det er særligt GPS-autostyring og GPS-styret åbning og lukning af sektioner eller enkeltdyser på sprøjtebommen, som nu er implementeret i dyrkningen af en stor del af landbrugsarealet.

Der er mange nye løsninger på vej til landbruget og flere af Dansk Planteværns medlemmer har i de senere år investeret i mange nye digitale løsninger. De gør det muligt at anvende pesticider mere præcist og kun hvor og når, det er nødvendigt. 

Nedenfor har vi samlet nogle eksempler:

ONE Smart Spray : En revolutionerende marksprøjte, der med præcis og smart ukrudtskontrol giver rene marker hver gang med reduceret anvendelse af ukrudtsmidler.

BAYER timing tools : Smart Script i kombination med qPCR test for Septoria er en variabel og behovsbestemt løsning til hele marken. Fieldview er dataopsamling og analyse af markoperationer. 

Spray Assist og BYDV Assist er digitale hjælpeværktøjer, der kan effektivisere bedriften til fordel for udbytterne og miljøet.

Integreret Plantebeskyttelse (IPM)

Artikler om Præcision og digitale løsninger