Klima og cirkulær økonomi

Vi har alle oplevet de klimaforandringer, som i nyere tid har ført til ekstreme vejrforhold i hele verden. Disse forandringer kommer i stigende grad til at påvirke landbruget på flere områder. På samme tid medfører landbrugsdriften udledninger af drivhusgasser, der kan bidrage yderligere til et ændret klima. 

Dansk Planteværns medlemmer udvikler løsninger, som kan hjælpe landbruget med at tilpasse sig klimaforandringerne samt løsninger, som kan bidrage til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. 

Alle vores medlemmer har stort fokus på cirkulær økonomi i forhold til at udnytte jordens ressourcer så effektivt som muligt, så materialer ikke går til i forbrænding men i stedet bliver genanvendt til andre formål. Senest har Dansk Planteværn indgået et samarbejde med DAKOFO og Arla Foods om at indsamle emballage fra landbruget.

Læs mere om Dansk LandbrugsPlast Indsamling

Områder der omhandler Klima og Cirkulær økonomi

Artikler om Klima og Cirkulær økonomi