Klimaløsninger

Klimaløsninger kan både være teknologier, som hjælper landbruget med at nedbringe udledningerne, men det kan også være løsninger, som hjælper landbruget med at tilpasse sig klimaforandringer som f.eks. mere ekstreme vejrforhold.

Dansk Planteværns medlemmer udvikler løsninger til begge formål – særligt med henblik på at optimere afgrødernes udbytte. Med høje udbytter sikres en effektiv arealanvendelse, hvor man får mest muligt ud af det dyrkede areal. Det minimerer udledningerne og sikrer mindst muligt fødevarespild i marken.

Bekæmpelse af madspild

Grundet den stigende verdensbefolkning er det nødvendigt at producere flere fødevarer, og i samme ombæring bekæmpe madspild. Bekæmpelsen af madspild kan dog allerede ske inden fødevarerne rammer salgshylderne. FN's fødevarer og landbrugsorganisation, FAO, estimerer, at op til 40 % af landbrugets udbytter hvert år går tabt på markerne på grund af sygdomme og skadedyr. Derfor er det vigtigt at landbruget, også fremadrettet, kan opnå afgrøder med større modstandsdygtighed overfor klimaforandringer. Denne modstandsdygtighed kan opnås via forædling af sorter med de nye genomteknikker, men også ved anvendelse af nogle af de nye biologiske produkter, som vores medlemmer står bag. Dermed kan landmændene være med til at bekæmpe madspild og samtidig opnå et højere udbytte. 

Klima og cirkulær økonomi