Mikroplast

Hvad er mikroplast?

Mikroplast – syntetiske polymermikropartikler – er defineret som alt plastik under fem millimeter i størrelse og kan opstå på to måder:

- Primær mikroplast: Plastik, der bliver tilsat produkter eller bruges i processer
- Sekundær mikroplast: Plastik, der ubevidst bliver fragmenteret i miljøet f.eks. fra bildæk eller fra andre produkter via slitage fra sol, vind eller bølger.

Vores Europæiske brancheforening, CropLife Europe, har fremstillet et positionspapir om mikroplastik gældende for hele branchen i EU: CropLife Europe Microplastics Position Paper

Planteværnsindustrien forsker i alternativer til mikroplast

EU-Kommissionen har vedtaget et forslag om at ændre registrering, vurdering, godkendelse samt begrænsninger vedrørende anvendelsen af mikroplast. Formålet er at undgå eller reducere udledning af mikroplast til miljøet fra produkter, der er markedsført i EU. 

Vi mener, det er vigtigt at reducere udledningen af mikroplast til miljøet og vores branche er i fuld gang med udviklingen af alternative løsninger, som kan bidrage til at minimere udledningen

Den færdige EU-lovgivning vedr. mikroplast kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Klima og cirkulær økonomi