Udvidet producentansvar

Som EU-medlemsland er Danmark forpligtet til at indføre regler for udvidet producentansvar inden 2025.
Dette gælder for alle typer emballager og for visse engangsplastikprodukter, og betyder, at producenterne har ansvaret for håndteringen af det affald produktionen skaber. Udvidet producentansvar skal ses som et værktøj til at forbedre produkternes design samt håndtering af produkterne. 


Dansk Planteværn har i samarbejde med DAKOFO og Arla Foods etableret partnerskabet Dansk LandbrugsPlast Indsamling, også kaldet DLPI, som vil stå for indsamlingen og genanvendelsen af plast i landbruget. DLPI skal medvirke til at lette overgangen til udvidet producentansvar samt lette udsorteringen af plast i landbruget. 

Dansk LandbrugsPlast Indsamling - DLPI

DLPI vil gøre det muligt, for producenterne, at komme af med brugt plast og emballage på følgende tre måder: 

  1. Producenten kan selv aflevere plast, når den er leveret af en virksomhed, der er med i DLPI’s medlemskreds. Afleveringen er gratis og vil kunne ske til en modtagestation.  

  2. Producenten kan vælge at få hentet sin plast og emballage på egen bedrift via DLPI’s indsamlingsordning

  3. Producenten kan få hentet sin plast, hvis der ønskes en individuel afhentning. 

Udvidet producentansvar skal være med til at fremme udviklingen mod en mere cirkulær økonomi. 

Miljøministeriets hjemmeside kan du læse mere om udvidet producentansvar.

Klima og cirkulær økonomi