Sikkerhed og anvendelse

Direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider blev vedtaget af EU i 2009, og fastsætter en ramme, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker så som ikke kemiske alternativer til pesticider.

Direktivet indeholder bl.a. krav om uddannelse af forhandlere og brugere af pesticider, implementering af principperne for integreret plantebeskyttelse, oplysning og bevidstgørelse af den brede offentlighed, inspektion og syn af sprøjteudstyr, forbud mod flysprøjtning, særlige initiativer til beskyttelse af vandmiljø og drikkevand, fokus på pesticidforbrug og risici i specifikke områder mv.

Alle medlemslande skal udarbejde nationale handlingsplaner, hvor løsningen på kravene indgår. De nationale handlingsplaner skal sendes til EU-kommissionen. Regeringens pesticidstrategi udgør Danmarks handlingsplan på området.  

I Danmark, har vi som branche haft stor fokus på sikkerhed i forbindelse med anvendelsen af pesticider. Vi har særligt haft fokus på at informere landbruget om vigtigheden af at bruge værnemidler, men også deltaget i konferencer og demonstrationer for at fremvise det lukkede påfyldningssystem, som kan øge sikkerheden for sprøjteføreren.

Artikler om Sikkerhed og anvendelse