Sporbarhed

Sporbarhed er vigtigt for alle, som har med fødevareproduktion at gøre. Landbrugets anvendelse af pesticider, skal leve op til strenge krav om dokumentation, så man altid nemt kan kontrollere, at produkterne er blevet anvendt efter hensigten. Det giver god mening og giver forbrugerne tryghed.

Digitale produktetiketter på pesticidemballage kan være med til at sikre god og korrekt landmandspraksis og overholdelse af gældende krav.

CropLife Europes projekt "AgriGuide" har til formål at hjælpe landbruget til en mere bæredygtig produktion, facilitere bedre journalføring og tilsikre, at planteværn anvendes sikkert og ansvarligt. Projektet bliver udrullet blandt alle europæiske medlemmer, herunder også i Danmark, i 2025 og 2026. 

Læs mere om AgriGuide

Artikler om Sporbarhed