Værnemidler

Værnemidler er beskyttelsesudstyr, der bruges til at sikre dem, der i hverdagen arbejder med pesticider. Værnemidler kan være handsker, beskyttelsesbriller/visir, engangsdragt eller forklæde. 

Formålet med værnemidler er at sørge for, at sprøjteføreren udsættes mindst muligt for eksponering af de pesticider, som anvendes. 

Eksponering kan foregå via kontakt med øjnene, tilfældig indtagelse, ved indånding eller via huden, enten ved direkte berøring eller indirekte. Udover værnemidler kan et lukket påfyldningssystem  ses som et supplement til at sikre at både producenten og miljøet eksponeres mindst muligt.

På plantekongressen i 2023 havde Dansk Planteværn en stand, hvor fokus var på brugen af værnemidler ved håndteringen af pesticider. 

Mere information omkring brugen af værnemidler kan findes i artiklen "Personlige værnemidler ved brug af pesticider"