Vandmiljø

Vandmiljø kan overordnet set deles op i overfladevand og grundvand. Overfladevand er vand som findes på overfladen - vandløb, søer, fjorde/kystvande og havet. Grundvand er vand som findes i undergrunden og dannes af nedbør, som siver ned gennem de mange lag af sand, grus, ler og kalk, før det ophobes som grundvand. Hvor hurtigt det sker, afhænger af undergrundens sammensætning. I Danmark anvendes næsten udelukkende grundvand i vandforsyningen (99 procent). 

Mere information om grundvand kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan se hvordan Miljøstyrelsen overvåger mængden og kvaliteten af det danske grundvand. 

Områder der omhandler Vandmiljø

Artikler om Vandmiljø