Grund- og drikkevand

Kontrollen med det danske grundvand og drikkevand er grundig og effektiv. De national overvågningsprogrammer blev indført i 1987 og siden er grundvandet systematisk blevet undersøgt for rester af pesticider. Der er mere end 1000 overvågningsboringer i Danmark. Resultaterne af undersøgelserne er en del af NOVANA programmet og bliver løbende offentliggjort af GEUS. Læs mere om grundvandsovervågningen på GEUS’s hjemmeside

I Danmark stammer 99% af vores drikkevand fra grundvandet. I Danmark gennemgår drikkevandet kun en simpel vandbehandling. Man stiller derfor særlige, nationale krav ift grundvandsbeskyttelse, når et pesticid skal godkendes. Disse krav betyder, at alle aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter skal overholde den samme kravværdi på 0,1µg/l. Derudover er der særlige krav ift persistens, og man kan derfor ikke opnå godkendelse for persistente stoffer i Danmark.
Udover de særlige godkendelseskrav, har man som en ekstra sikkerhed valgt at indføre de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvilket er områder rundt om vandværkernes boringer, hvor anvendelsen af pesticider er forbudt.

Læs mere om grundvandsbeskyttelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artikler om Grund- og drikkevand