Internationalt arbejde

CropLife Europe og CropLife International

Dansk Planteværn er medlem af CropLife Europe og CropLife International, der repræsenterer den europæiske planteværnsindustri. Her deltager foreningen aktivt og konstruktivt i industriens europæiske netværkssamarbejde.

Foreningens medlemmer forsker i og udvikler innovative og videnskabeligt baserede løsninger, der holder afgrøderne sunde og bidrager til at forsyne den voksende verdensbefolkning med sikre, sunde og bæredygtige fødevarer til rimelige priser.

CropLife Europe er tidligere kendt som ECPA (Den Europæiske Sammenslutning for Producenter af Plantebeskyttelsesmidler) og udvidede sine fokusområder 1. januar 2021. CropLife Europe repræsenterer nu 23 medlemsvirksomheder og 32 nationale sammenslutninger inden for pesticider, digitalt- og præcisionslandbrug, biotek og biopesticider. 

CropLife Europe tilskønner moderne landbrugsmetoder og går ind for brugen af innovation og teknologi til at fremme en bæredygtig landbrugsproduktion. 

I forbindelse med EU-kommissionens Farm-2-Fork-strategi har CropLife Europe indgået seks mål for bæredygtighed, som Dansk Planteværn støtter op om. Disse mål omfatter bl.a. mål for biopesticider og digitale teknologier.

Læs mere om CropLife Europe's bæredygtighedssmål

Læs mere om CropLife Europe