Stewardship

Dansk Planteværn arbejder for at bedre naturens vilkår

Dansk Planteværn arbejder for at bedre naturens vilkår

I Dansk Planteværn hjælper vi danske landmænd med at passe på afgrøderne, men vi arbejder også for at skabe bedre vilkår for naturen i agerlandet.


Det gør vi igennem forskellige stewardship-projekter, hvor vi med skole-projekter og regionale natur-tiltag vil øge opmærksomheden omkring insekter og dyrs forhold i Danmark.

Vore stewardship-tiltag handler blandt andet om udbredelsen af bi-hoteller, uddeling af blomsterfrø og udvikling og uddeling af udstyr til leg og læring.

Samlet set vil vi gerne medvirke til at øge opmærksomheden omkring naturen i Danmark.

Læs mere om Dansk Planteværns stewardshipprojekter herunder.

Insekt-kørekort - 15 skolesæt til brug for tælling af insekter

#BornholmBlomstrer

#SjællandSummer

Bier og sprøjteskader

PlanBis skolepatrulje