Bier og sprøjteskader

Bier og sprøjteskader

Bier og sprøjteskader

I samarbejde med Landbrug&Fødevarer, Seges og Dansk Biavlerforening stod Dansk Planteværn bag udgivelsen 'Bier og sprøjteskader - Pas på bierne, honningen og bestøvningen' i marts 2018. 

Læs brochuren "Bier og sprøjteskader"