#BornholmBlomstrer

#BornholmBlomstrer

#BornholmBlomstrer

#BornholmBlomstrer har primært til formål at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket

Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.

Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.

Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.

Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af best practice.

 

Deltagere i Bornholm Blomstrer i 2019

Bornholms Landbrug & Fødevarer har indtil videre etableret samarbejde med følgende organisationer omkring projektet ”bivenlig blomsterblanding” på Bornholm.

Bornholmske landmænd har lagt jord til blomsterinitiativet

Danmarks Naturfredningsforening – BORNHOLM. Bidrager med borgerrettede aktiviteter

Bornholms Biavlerforening. Bidrager med borgerrettede aktiviteter

Danmarks Jægerforbund.

Dansk Planteværn. Bidrager med viden omkring etablering, effekt og vedligeholdelse af bivenlige naturstriber

DLF-Seeds and Science. Indgår som sponsor samt bidrager med viden omkring frøblanding

Netto

Bornholms Energi & Forsyning

Paradisbakkeskolen. Har i 2019 testet udstyr til Insekttælling Danmark #KribleKrable

Morten Top-Jensen. Insektekspert. Konsulent med monitorering af effekten af blomsterstriber


Se video fra præsentationen af skolesættet til insekttælling via linket:
Bornholms landbrug lærer børn om insekter