Dansk Planteværns demonstrationsprojekter på Ryegaard

Dansk Planteværns demonstrationsprojekter på Ryegaard

Dansk Planteværns demonstrationsprojekter på Ryegaard

På Dansk Planteværns demofarm kan du opleve, hvordan landmanden med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for biodiversiteten i Danmark.

Dansk Planteværn giver i samarbejde med Ryegaard politikere, myndigheder, medier, NGO’er og alle med interesse i et bæredygtigt landbrug muligheden for at opleve, hvordan naturstriber kan have en stor effekt på biodiversiteten og naturoplevelsen samtidig med, at man opretholder en intensiv planteproduktion.

Vi tilbyder også demonstration af de nyeste planteværnsteknikker, der benyttes i Danmark.

Med projektet arbejder vi for at fremme en mere nuanceret debat omkring landbruget og anvendelsen af moderne planteværn.

Kontakt Dansk Planteværn for at aftale nærmere omkring mulighederne for et besøg på demofarmen.

Vi demonstrerer også gerne, hvordan en marksprøjte benyttes i praksis. 

Se herunder hvordan det forløb, da Danske Vandværker tog imod invitationen i efteråret 2019.