IPM-projekt på Bornholm

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug og Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte Bornholmske landmænd går forrest og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Læs hele pressemeddelelsen: Bornholmsk landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab 

IPM-deltager fremviser markforsøg 
Bornholms Landbrug & Fødevarer afholdt i juni Åben Forsøgsmark, hvor ca. 50 lokale landmænd besøgte demoarealerne i Aakirkeby for at se og høre om forskellige initiativer indenfor behandling af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr.

Der blev bl.a. fremvist og talt om konkurrencedygtige vinterhvedesorter overfor græsukrudt, og hvordan en høj udsædsmængde i vårbyg kan udkonkurrere græsukrudt. I den forbindelse blev et nyt treårigt projekt præsenteret, hvor landmænd på Bornholm vil øge deres implementering af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og forhåbentlig inspirere andre danske landmænd til også af inddrage fx varslinger, prognoser og andre behandlingsmetoder for at tilgodese både udbytte og bæredygtighed i produktionen.

Inden Åben Forsøgsmark var der arrangeret en konsulenttur for forsøgsværter, firmakonsulenter, landskonsulenter og særligt planteavlsinteresserede. Et af markbesøgene var hos mælkeproducent Simon Holm, der er en af de landmænd på Bornholm, der deltager i IPM-projektet.

Simon har majs på jord med meget varierende ukrudtstryk, hvor det er en kunst at udføre ukrudtsbekæmpelse, så der bliver gjort nøjagtig det, der skal til på markniveau. I år har Simons medarbejder, Thomas Poulsen, lavet en spændende ukrudtsdemo i en majsmark med et stort tryk af storkenæb for at vurdere, hvor meget ukrudtsbekæmpelse, der er nødvendig i en mark som denne, hvor ukrudtsbekæmpelsen har været tredelt. Til næste vækstsæson forberedes en tilsvarende demo, hvor også radrensning vil indgå som en af løsningerne i stedet for den sidste ukrudtsbehandling.

Hos Danske Planteværn er vi glade for at være samarbejdspartner på IPM-projektet og glæder os til at følge de bornholmske landmænd og deres arbejde med IPM-principperne som ambassadører for godt landmandskab.