IPM-projekt på Bornholm

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug og Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte Bornholmske landmænd går forrest og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Læs hele pressemeddelelsen om projektets formål og omfang: Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab 

IPM-aktiviteter på Bornholm i 2023
I løbet af 2023 har Bornholms Landbrug & Fødevarer gennemført en række aktiviteter, hvor IPM-projektet indgik. Heriblandt IPM-dag og Åben Forsøgsmark. 

På IPM-dagen i oktober deltog 35 landmænd til dialog og markdemonstrationer vedr. IPM-principperne herunder dyrkningsmæssige tiltag for at bekæmpe græsukrudt, spotsprøjtning og spotsprøjtningskort, præcisionssprøjtning, værdien af stabile markkanter og risikoen for spredning af ukrudt med høstmaskiner.

Mere om IPM dagen hos Bornholms Landbrug & Fødevarer: Vellykket IPM-dag | Bornholms Landbrug & Fødevarer (blf.dk)

Deltager i IPM-projekt fremviser markforsøg 
Bornholms Landbrug & Fødevarer afholdt i juni Åben Forsøgsmark, hvor ca. 50 lokale landmænd besøgte demoarealerne i Aakirkeby for at se og høre om forskellige initiativer indenfor behandling af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr.

Der blev bl.a. fremvist og talt om konkurrencedygtige vinterhvedesorter overfor græsukrudt, og hvordan en høj udsædsmængde i vårbyg kan udkonkurrere græsukrudt. 

Inden Åben Forsøgsmark var der tilrettelagt en konsulenttur for forsøgsværter, firmakonsulenter, landskonsulenter og særligt planteavlsinteresserede. Et af markbesøgene var hos Simon Holm, der er en af de landmænd på Bornholm, der deltager i IPM-projektet.

Hos Danske Planteværn er vi glade for at være samarbejdspartner på IPM-projektet og glæder os til at følge de bornholmske landmænd og deres arbejde med IPM-principperne som ambassadører for godt landmandskab.

I 2024 fortsætter samarbejdet med de fire bornholmske landmænd og markfællesskabet. Erfaringer fra initiativer i 2023 justeres og nye IPM-idéer sættes i værk og formidles til andre landmænd.