"Vis mig dit sprøjtevindue"

"Vis mig dit sprøjtevindue"

"Vis mig dit sprøjtevindue"

Dansk Planeværn samarbejder med SEGES Innovation og Landbrugsavisen/Mark om konkurrencen ”Vis mig dit sprøjtevindue”, der sætter fokus på korrekt anvendelse af pesticider. Et sprøjtevindue i marken er god klassisk landmandspraksis for at vurdere effekten af en udført behandling.

Landmænd kan indsende billeder af og en kort forklaring til deres sprøjtevindue, som bliver bragt i Landbrugsavisen sammen med en kommentar fra en konsulent fra SEGES Innovation.  Dansk Planteværn er med til at udvælge vinderen, der modtager et NaturTjek fra SEGES Innovation på sin bedrift til en værdi af 15.000 kr. 2. og 3. præmierne er et gavekort til Restaurant Flammen til en værdi af 800 kr. pr. stk. 

NaturTjekket går ud på, at en konsulent fra SEGES Innovation besøger bedriften for at se og vurdere igangværende tiltag, der styrker biodiversiteten samt inspirerer til yderligere tiltag og herunder hvor og hvordan de kan anlægges, så det giver bedst mening for både driften og biodiversiteten.   

Konkurrencen i 2022 foregik fra 21. april til 31. juli 2022. 

NaturTjek giver inspiration og idéer til mere natur på bedriften
Vinderen af ”Vis mig dit sprøjtevindue”-konkurrencen i 2021 var Magnus Søgaard, driftsleder på Assendrup Hovedgård ved Haslev på Sydsjælland. 

”Vi vil gerne sørge for, at vores brakarealer ikke vokser til i ukrudt, som kan sprede sig til de dyrkede arealer. Derfor har vi sået blomsterstriber i marker og langs skovkanter. Vi har desuden vibepletter i markerne og stenbunker ved markvejene. Besøget fra Seges var med til at bekræfte, at det vi gør, gavner biodiversiteten og konsulenten inspirerede os til yderligere tiltag blandet andet at arbejde med hjemmehørende blomsterarter og flerårige blomsterstriber,” siger Magnus Søgaard.

På Assendrup er der planer om at etablere flere blomsterstriber og brak langs markkanterne, så det ikke-dyrkede areal bliver til gavn og glæde for natur og vildt uden at det spreder problem-ukrudt til det dyrkede areal. 

Sprøjtevinduer på Assendrup
Magnus Søgaard har arbejdet med sprøjtevinduer i flere år for at undersøge om den valgte dosis er den rigtige. I 2022 er der to sprøjtevinduer på bedriften, som i år er anlagt i majs og hvede.

Det kan til tider være svært at vurdere om den dosis, vi kører med, er den rigtige. Ved at etablere sprøjtevinduer og holde øje i hjørner i marken og andre steder, hvor der ikke er sprøjtet, kan vi tydeligt se hvordan marken ville se ud uden svampe-, ukrudts eller insektbehandling, ” afslutter Magnus Søgaard.

Mere om konkurrencen i Landbrugsavisen, her. 

Læs om vinderen af konkurrencen i 2021, her.