Biodiversitet på skoleskemaet på Biernes Dag

Publiceret: 21.05.2021

Stemningsbillede

Biodiversitet på skoleskemaet på Biernes Dag

BioHunt er navnet på en ny, digital læringsplatform, der skal gøre det nemt og sjovt for skolebørn at lære om biodiversitet og naturen. Platformen er udviklet af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Dansk Planteværn og Syngenta med støtte fra bl.a. Friluftsrådet og Biologiforbundet for at rette fokus på biodiversitet og vigtigheden i at sikre et godt fødegrundlag for bier og andre insekter. BioHunt blev testet på Biernes Dag, 20. maj af elever fra Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge og via platformen kunne børnene lære en masse om de smådyr, de fandt i markkanten.

Læring om pollensøgende insekter er det centrale element i BioHunt, som er udviklet til elever fra 2.-6. klassetrin. 3. b fra Bramsnæsvigskolen var ivrige i deres søgen efter smådyr og ville gerne undersøge deres fund nærmere og svare på spørgsmål, der kunne artsbestemme insekterne.

”BioHunt er en sjov måde at lære om de insekter, der er omkring os i naturen og det har været lærerigt at være med til at teste platformen. BioHunt er nem at gå til og børnene bliver motiverede til at søge efter flere og nye smådyr – særligt fordi de får point for deres fund. Undervisning i det fri har et særligt i fokus i denne tid og derfor er BioHunt et godt værktøj, der kombinerer læring, motion og en masse frisk luft,” siger Malene Baunsgaard Schreiber, ” lærer på Bramsnæsvigskolen.

Udviklingen af BioHunt har prioriteret at give gode, lærerige oplevelser i naturen samt at give underviserne tværfaglige muligheder.

”Det skal være sjovt at lære og vi har bestræbt os på at opbygge BioHunt som en ”læringsjagt”, hvor eleverne finder, undersøger og artsbestemmer smådyr fra vej- og markkanter. Vi vil gerne skabe interesse og nysgerrighed – både blandt børn og voksne – og samtidig give underviserne mulighed for at kombinere flere fag, særligt natur/teknik, dansk og biologi,” siger Klaus H. Petersen, projektleder, Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Robuste bier sikrer god fødevareproduktion

FN har udråbt 20. maj som international bi-dag, for at skabe opmærksomhed på bierne og deres store betydning for den globale fødevareproduktion. Derfor er bierne også en stor del af landmandens markplanlægning, da udbytte optimeres når bestøvningen forbedres. Optimering af fremtidens produktion af fødevarer er afgørende for Dansk Planteværn, der sætter biodiversitet og bier højt på agendaen, hvilket også er baggrunden for engagementet i udviklingen af BioHunt.

”Sunde, robuste bier er vigtige bestøvere for landbruget. Det er godt landmandskab at passe på bierne og sikre deres fødegrundlag. Principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, inkluderer tiltag i landbruget, som prioriterer bier og biodiversitet og vi støtter op om øget engagement i sådanne initiativer. Det er vigtigt, at vi alle bliver bedre til at tænke biodiversitet ind i hverdagen og med BioHunt vil vi gerne inspirere til, at børn fra en tidlig alder lærer om naturen omkring os,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Syngenta har i mange år haft stor fokus på biodiversitet og dens vigtige rolle for landbruget via en lang række aktiviteter og programmer i hele Europa.

”Vi arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden og biodiversitet i marken er en naturlig og vigtig del af det. Det er vigtigt, at vi sammen finder løsninger og ideer til, hvordan biodiversitet og landbrug kan fungere sammen på bedst mulig måde. I Syngenta i Danmark har vi igangsat en lang række projekter og initiativer for at være med til fremme biodiversiteten. Vi er glade for også at kunne være med i BioHunt, som fokuserer på, at børn tidligt opnår en god forståelse for naturen,” siger Carina Skovmøller, Head of Business Sustainability, Public Affairs & Press Nordics.

Fristen for tilmelding er 1. juli 2021. Platformen stilles gratis til rådighed for alle landets skoler i skoleåret 2021-2022.

Læringsplatformen BioHunt er et samarbejde mellem en række partnere, der er med til på udbrede kendskabet til og brugen af naturstriber i landbruget. Samarbejdspartnerne består af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Morten Top-Jensen, Syngenta og Dansk Planteværn. Initiativet har modtaget støtte fra Aage V. Jensens Naturfond, Biologiforbundet, Friluftsrådet og Sparekassen Bornholms Fond.