Bornholmske landmænd er ambassadører for godt landmandskab

Publiceret: 01.03.2024

Rollups Aaben Forsoegsmark Beskaaret

Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug og Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år fra 2023 til og med 2025. Hensigten er, at udvalgte Bornholmske landmænd går forrest og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Læs mere om IPM-projektet hos Bornholms Landbrug & Fødevarer.

4 bornholmske landmænd og et markfællesskab deltager i projektet, der samlet dækker ca. 2.000 ha. på Bornholm. To af landmændene er Christian Koefoed og Lennart West: 

Mere om samarbejdet med Bornholms Landbrug & Fødevarer: Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab