Branchen samarbejder med myndighederne efter fund

Publiceret: 25.04.2019

Tanja Andersen Direktør Dansk Plantevaern 2

Stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har været benyttet til blandt andet lakering, i maling og i dansk landbrug, er fundet i to boringer over de sundhedsmæssige kravgrænser efter Danske Regioner har undersøgt en række punktkilder og drikkevandsforsyninger for en lang række stoffer, der ikke tidligere har været med i screeningsprogrammerne.

For at tage hånd om, hvorvidt fundene udgør et sundhedsmæssigt problem har medlemmer af Dansk Planteværn delt videnskabelige studier med myndighederne, og der kommer på den baggrund en endelig udredning af, om der eksisterer et sundhedsmæssigt problem senere på året.

-Sammen med myndighederne arbejder vi på at få skabt klarhed over om fundene hidrører fra pesticidanvendelsen, og vi har fuld tillid til, at de danske myndigheder behandler sagen, så både folkesundheden og fødevareproduktionen i Danmark forbliver sikker, siger direktør i Dansk Planteværn Tanja Andersen.

-Planteværnsprodukter i Danmark er godkendt efter nogle af de skrappeste krav i verden, og brug af planteværnsmidler må allerede i dag ikke give uacceptable effekter på miljø og sundhed, og det pågældende stof har ikke været brugt til plantebeskyttelse i Danmark siden år 2000, lyder det videre fra Tanja Andersen.

Fakta:

Risikoen ved brugen af pesticider i EU er ifølge EU Kommissionen reduceret markant de seneste tyve år, og den falder fortsat. Årsagen til den stigende sikkerhed er primært at aktivstofferne i de europæiske pesticider har fået bedre toxiologiske og miljømæssige profiler, og forbedringerne ses over hele EU.

Orientering til Folketingets miljø- og fødevareudvalg om fund i vandværk af nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre