Danmark har begrænset brugen af neonikotinoider

Publiceret: 01.03.2018

Raps med insekter

En længe ventet udtalelse fra EFSA om neonikotinoiders påvirkning af bier er nu fremlagt. Dansk Planteværn bestrider ikke at der kan findes en påvirkning, men mener risiko-scenarierne er mangelfulde.

Ifølge nye konklusioner fra EU's fødevaresikkerhedsagentur EFSA fra den 28. februar 2018, er der en påvirkning af bier ved brugen af neonikotinoider, der benyttes i landbruget til at beskytte planterne mod angreb fra skadedyr. Evalueringen er længe ventet og er en opfølgning på undersøgelser, der blev offentliggjort i 2013, hvorefter Europa-Kommissionen pålagde større kontrol med anvendelsen af ​​planteværnsmidler der indeholder stofferne.

Hos Dansk Planteværn bestrider man ikke, at neonikotinoider kan have en negativ effekt på bier, men direktør i foreningen, Helle Græsted Bennedsen, deler ikke EFSAs opfattelse af, hvor reel denne risiko er.

-Med de tilgængelige data, er der er ikke noget bevis for, at de nuværende restriktioner for brugen af neonikotinoider har haft en positiv indvirkning på bi-populationen i Europa, siger Helle Græsted Bennedsen efter udtalelsen fra EFSA.

Med baggrund i den aktuelle debat om et muligt EU-forbud mod neonikotinoider, vil Helle Græsted Bennedsen også slå fast, at de stærkeste virkende midler i Danmark kun er tilladt i til brug i landbruget til behandling af frø før såning i efteråret, hvor en direkte påvirkning af bestøvere ikke finder sted.

Ifølge Dansk Planteværn har danske landmænd brug for at have adgang til en bred vifte af værktøjer til beskyttelse af deres afgrøder mod skadedyr og plantesygdomme, og ved at begrænse udvalget af værktøjer øges også risikoen for, at skadedyr udvikler resistens.

I et svar fra Miljøstyrelsen fra 2017 fremgår det, at man i Danmark, blandt andet for at beskytte bier, ikke må benytte visse af midlerne til sprøjtning på friland. De er kun godkendt til anvendelse i lukkede væksthuse og til bejdsning af såsæd af afgrøder, der ikke er attraktive for honningbier, og hvor de efterfølgende afgrøder heller ikke er attraktive for bier.

’Herved vurderes, at eksponeringen af honningbier over for de problematiske neonikotinoider er ubetydelig’, lød det således fra Miljøstyrelsen.

Ifølge European Crop Protection Association (ECPA) har de nuværende begrænsninger på brugen af neonikotinoider i EU allerede haft negative konsekvenser, ikke mindst for biernes adgang til blomster, idet det vurderes at rapsudbytterne i EU er faldet med omkring 912.000 tons hvert år siden restriktionerne blev indført.

Dansk Planteværn påpeger, at man forstår vigtigheden af ​​sikre gode vilkår for bier og andre bestøvere, og derfor er planteværnsindustrien involveret i en række projekter på europæisk plan og i Danmark for at skabe bedre forhold for Europas bier.

Herunder kan du læse omkring Miljøstyrelsens vurdering af neonikotinoider fra maj 2017.

Miljøstyrelsens faglige vurdering af neonikotinoider

Fagligt grundlag for Danmarks holdning til jordbrugets anvendelse af insekticider af klassen neonikotinoider

På baggrund af den aktuelle debat om et EU-forbud mod neonikotinoider er det vigtigt at slå fast, at de giftigste neonikotinoider KUN er tilladt som sprøjtemiddel til brug i væksthuse og behandling af frø før såning (bejdsning). Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er risiko for honningbier forbundet med denne brug af midlerne. Der er ingen dokumentation, der viser en risiko for bier generelt, når der ikke sprøjtes med midlerne på markerne. Der har i Danmark været forbud mod sprøjtning i det åbne land for en række neonikotinoider, også før det blev forbudt i EU. Alternativet til bejdsning er sprøjtning med insektmidler efter at planten er kommet frem.

Læs den fulde begrundelse for den danske vurdering via linket herunder.