Dansk Planteværn imødekommer klimainitiativer og nedsætter biologisk udvalg

Publiceret: 19.03.2021

Udklip fra teams møde

Bæredygtighed, klima og innovation var blandt de primære emner, da Dansk Planteværn afholdt generalforsamling 19. marts, 2021. Formand Robert Racz kunne berette, at landbrugets produktion og klimainitiativer fik særlig opmærksomhed i det forgangne år, hvilket både gjaldt på europæisk plan og i Danmark med regeringens fokus på grøn omstilling. Dansk Planteværns medlemmer forsker i og udvikler morgendagens bæredygtige løsninger til produktion af fødevarer, og bakker derfor op om grønne initiativer. I det lys har foreningen etableret et biologisk udvalg for at skabe mere synlighed om mulighederne med denne type plantebeskyttelse.

Trods covid19-pandemiens begrænsninger var 2020 et år, hvor landbruget som et af de få erhverv kunne fortsætte næsten som hid til. Med EU-Kommissionens Green Deal, herunder Farm-to-Fork-strategien, blev fokus dog rettet på erhvervets brug af pesticider, da målet er at nedbringe brugen af pesticider i landbruget med 50 % inden 2030. Medlemmerne af Dansk Planteværn vil gerne bidrage til mere bæredygtighed i planteproduktionen i en europæisk kontekst og understreger, at mange danske initiativer allerede er i gang.

”Danmark er blandt de lande, der går forrest med bæredygtige initiativer i landbruget og det er derfor vigtigt, at reduktionsmålene i Farm-to-Fork-strategien tager højde for hidtidige nationale indsatser. Det er afgørende for en bæredygtig implementering, at fremtidige nationale politiske målsætninger bliver baseret på videnskabelige data og konsekvensanalyser,” udtaler Robert Racz.

Biologiske produkter er en del af branchens arbejde med IPM

Dansk Planteværns engagement særligt indenfor klima og bæredygtighed sker i forlængelse af branchens bæredygtighedsmål. Som medlem af den europæiske brancheorganisation, Crop Life Europe, støtter Dansk Planteværn op om seks bæredygtighedsmål, der bl.a. omfatter betydelige investeringer inden for biopesticider og digitale teknologier for at imødekomme de fastsatte mål i Farm-to-Fork-strategien.

”Som branche vil Dansk Planteværn gerne være i front med nye initiativer, og vores nye biologiske udvalg er en vigtig del af vores arbejde med integreret plantebeskyttelse (IPM). Medlemmerne af Dansk Planteværn forsker i og udvikler produkter og løsninger, der kan bruges i både konventionel og økologisk dyrkning. Med det biologiske udvalg styrker vi fokus på både muligheder og udfordringer med de biologiske midler, så vi kan have en åben og realistisk drøftelse af disse produkters rolle i et moderne dansk landbrug”, siger Robert Racz.

Biologiske midler er et vigtigt supplement i landmandens bekæmpelsesstrategi, og der er allerede flere produkter på det danske marked. Dog er de fleste kun godkendt til brug i gartneriafgrøder, da det var her, man koncentrerede udviklingen i begyndelsen på grund af de favorable klimatiske forhold i væksthuse.

”Vi ser frem til nye samarbejdsmuligheder, det biologisk udvalg kan åbne op for, og vi håber på en åben og faglig diskussion om IPM i alle produktionsformer”, fortsætter Robert Racz.

Bredt samarbejde om bæredygtighed

Dansk Planteværn tæller størstedelen af pesticidproducenterne i Danmark og foreningen vil gerne fremme en bred, fagligt baseret dialog og have en god kontakt til omverdenen. En holistisk tilgang til landbrugsproduktionen er desuden vigtig for foreningens medlemmer, så klimaaftryk og udbytte ses i forhold til ændringer i pesticidanvendelsen.

”Dansk Planteværn imødekommer klimahandlingsplanen og efterårets pesticidforhandlinger og bidrager gerne med bæredygtige initiativer, så dansk landbrug også fremadrettet kan producere et stort udbytte med et lille input til gavn for både mennesker og miljø,” afslutter Robert Racz.