Dansk Planteværn indgår i cirkulært partnerskab

Publiceret: 01.03.2023

Dansk Plantevaern Generalforsamling 01032023

Innovation, cirkulær økonomi og partnerskaber var i fokus ved Dansk Planteværns generalforsamling 1. marts 2023. Genvalgte bestyrelsesformand, Robert Racz (BASF) betonede vigtigheden af at sikre, at branchen stiller de bedste og nyeste teknologier og muligheder til rådighed for landbruget, så der også fremadrettet kan produceres flere fødevarer med respekt for miljøet. Robert Racz var således glad for at kunne præsentere det nyligt indledte partnerskab med brancheorganisationen for den danske korn og foderbranche, DAKOFO, om indsamling og genanvendelse af bl.a. landbrugets pesticidemballage. Partnerskabet er et led i foreningens strategi om at styrke planteværnsindustriens synlighed og samarbejde bredt i værdikæden for herigennem at fremme dialog, tillid til branchen samt bæredygtig håndtering og anvendelse af pesticider. Sidstnævnte er desuden et vigtigt element i den politiske Pesticidstrategi 2022-2026, som rummer såvel muligheder som udfordringer for branchen de kommende år.

I 2025 træder et udvidet producentansvar for emballage i EU i kraft, således at producenten af planteværn skal sørge for, at emballagen i højere grad bliver indsamlet og genanvendt. De nye regler skal være med til at styrke den cirkulære økonomi og Dansk Planteværn har afsøgt mulighederne for en løsning, som skal være med til at lette emballagehåndteringen og således bidrage til en effektiv og målrettet indsamling hos landmanden.

”Et vigtigt led i den grønne omstilling af landbruget er samarbejde på tværs af værdikæden for at finde de bedste løsninger, der både tilgodeser bæredygtigheden og hensynet til landmanden. Vi forbereder os på det kommende lovkrav om producentansvar for emballage og glæder os til samarbejdet med bl.a. DAKOFO og den synergi, vores respektive foreninger kan generere. Cirkulær økonomi har høj prioritet hos alle vores medlemmer og en del af vores innovation er at optimere emballagedesign for at fremme mulighederne for bæredygtig anvendelse. Det reducerer C02-udledningen og tilgodeser klima og miljø,” siger Robert Racz, Head of Agricultural Solutions, BASF og bestyrelsesformand, Dansk Planteværn.

Grøn Pesticidstrategi kalder på innovation

Branchens bæredygtige fokus og prioritering af nye teknologier og muligheder er i tråd med den politisk indgåede Pesticidstrategi 2022-2026 og EU-Kommissionens Bæredygtighedsdirektiv, som blev fremsat i 2022. Ud over grøn omstilling bliver pesticidreduktioner og alternativer til konventionelle pesticider fremhævet begge steder. Dansk Planteværns medlemmer forsker i og producerer en række teknologier og digitale værktøjer, herunder biologiske midler, og bidrager således til at realisere lovgivningens indhold. Med foreningens engagement inden for integreret plantebeskyttelse (IPM) belyses vigtigheden i at anvende pesticider så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. I en tid med krise i Europa og udfordret forsyningssikkerhed er det vigtigt, at fastholde en stabil og bæredygtig fødevareproduktion.

”Branchen er i fuld gang med at bringe nye, innovative produkter til Danmark. Danske landmænd har i udgangspunktet færre midler til rådighed end deres europæiske kolleger grundet de nationale særkrav. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at landmandens værktøjskasse bliver udvidet med nye redskaber inden der gøres indskrænkninger i deres eksisterende valgmuligheder for at opnå de ønskede reduktioner gennem implementeringen af IPM-principperne,” afslutter Robert Racz.

Europæiske branchemål for bæredygtighed

Dansk Planteværn har via sin europæiske brancheforening, CropLife Europe indgået mål for bæredygtighed i forbindelse med håndtering og anvendelse af pesticider. Det omfatter bl.a. investeringer i digitale værktøjer og biologiske produkter samt etablering af systemer for genanvendelse af plastemballage i alle EU-lande. Mere om målene for bæredygtighed (PDF)

Læs foreningens årsberetning (PDF).