Dansk Planteværn inkludere nyt biologisk område og bliver til CropLife Danmark

Publiceret: 13.03.2024

Bestyrelse3

DANSK PLANTEVÆRN INKLUDERER NYT BIOLOGISK OMRÅDE OG BLIVER TIL CROPLIFE DANMARK

Landbrugets grønne omstilling og anvendelsen af nye teknologier var omdrejningspunkter på Dansk Planteværns generalforsamling 13. marts 2024. Genvalgte bestyrelsesformand Robert Racz (BASF) betonede vigtigheden i at sikre, at branchen stiller de bedste og nyeste teknologier til rådighed for landbruget, så der også fremadrettet kan produceres flere fødevarer med respekt for miljøet. Robert Racz var således glad for at kunne meddele, at foreningen som led i sin nye strategi har besluttet at inkludere biostimulanter i sit forretningsområde, der således fremadrettet omfatter både konventionelle og biologiske pesticider samt biostimulanter. For at understrege sit nye, bredere fokus med både internationalt og dansk fundament skifter foreningen navn til CropLife Danmark fra januar 2025.

Dansk Planteværns medlemmer forsker i og producerer teknologier og løsninger, der giver landmanden en række muligheder for at prioritere klima og miljø samt øge produktiviteten. Pesticider, konventionelle såvel som biologiske, beskytter planterne og biostimulanter styrker dem bl.a. overfor skiftende vejrforhold. En udvidelse af Dansk Planteværns forretningsområde til også at inkludere biostimulanter er derfor en naturlig forlængelse, der afspejler medlemsvirksomhedernes fokusområder. Yderligere klimaværktøjer inden for præcisionslandbrug, som foreningens medlemmer er beskæftiget inden for, er udviklingen af digitale løsninger og forskning i nye genteknologier, der samtidig er områder, der kan bidrage til at målrette anvendelsen af konventionelle pesticider og kunstgødning.   

”Nye teknologier i landbruget er centrale for at nå de politiske mål om klimaneutralitet i 2050 og vi vil gerne gå foran med nye produkter, løsninger og teknologier, der kan bidrage hertil. Biostimulanter er vigtige supplementer til konventionelle og biologiske pesticider til at fremme plantesundheden og forbedre udbytterne, og de er derfor vigtige elementer i den grønne omstilling. Det er afgørende, at vores produkter og teknologier har dokumenteret effekt. Derfor samarbejder vi med landbruget og myndighederne omkring data og forsøg for at øge den praktiske anvendelse af nye teknologier og sikre det faglige fundament og tillid til produkterne,” siger Robert Racz, Head of Agricultural Solutions, BASF og bestyrelsesformand, Dansk Planteværn.

CropLife Danmark er internationalt samarbejde med dansk fundament

Målet i den nye strategi er at være en aktiv partner i den grønne omstilling ved at sikre nye teknologier og løsninger til dansk landbrug og med det udvidede forretningsområde, er tiden kommet til også at lade foreningens navn afspejle fremtiden. Dansk Planteværn er medlem af den europæiske brancheforening CropLife Europe med lokalforeninger i flere lande, som ligeledes har det samlende CropLife som deres foreningsnavn. Det nye navn, CropLife Danmark, viser således internationalt engagement med et stort, lokalt fokus.      

”Klimaforandringerne er globale og det er vores investeringer i innovation også. Men vores indsats i Danmark er i høj grad lokal med udgangspunkt i at bidrage med værktøjer, der kan komme i anvendelse i dansk landbrug. Det er baggrunden for valget af nyt navn til vores brancheforening. Sammen med CropLife Europe har vi indgået mål for bæredygtighed, som bl.a. omfatter investeringer i digitale værktøjer og biologiske produkter. Med vores nye strategi vil vi arbejde for, at nye teknologier også kommer i anvendelse lokalt og indgå i anvendelsen af IPM-principperne i Danmark. Det er vores bidrag til den grønne omstilling som skal sikre en stabil fødevareproduktion – også i fremtiden,” afslutter Robert Racz.

Foreningens nye strategi, herunder navneskiftet, implementeres fuldt ud pr 1. januar 2025.

Læs vores Årsberetning 2023