Dansk Planteværn på Folkemødet

Publiceret: 13.06.2022

Folkemøde 2022

Torsdag 16. juni afholdt Dansk Planteværn og Bornholms Landbrug & Fødevarer en debat om natur og biodiversitet hos Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

Biodiversiteten er rykket frem i vores bevidsthed. Vi passer på bierne og værner om insekterne både i landbruget, industrien og i de private haver. Landbruget udsår bl.a. blomsterstriber i og ved markerne for at styrke dyrelivet. Også i industrien er bæredygtigheden rykket ind på topledelsens agenda, når plænerne omkring domicilerne bliver fyldt med vilde blomster i stedet for nyslået græs. Trods en fælles indsats har biodiversiteten i Danmark det alligevel ikke så godt. Det konkluderer forskere fra Århus Universitet i en rapport hvor de slår fast, at den danske biodiversitet er i fortsat tilbagegang. Hvordan styrker vi biodiversiteten, hvem kan bidrage og hvad kræver det? Vær med når landbrug og industri tager emnet op sammen med grønne organisationer og politikere.

Fredag, 17. juni afholdt Dansk Planteværn og Danske Vandværker et pop-up event, hvor forbipasserende blev opfordret til en snak om hvordan vi kan passe på grundvandet og styrke biodiversiteten.  

Vi skal passe på vores grundvand og give biodiversiteten en håndsrækning! Mød Dansk Planteværn og Danske Vandværker til dialog om, hvad det skal til for at give vandmiljøet bedre vilkår. Vi kan for eksempel så vilde blomster og skabe bedre biodiversitet – det er godt for dyrelivet, landbruget og grundvandet.