Dansk Planteværn velkommer nyt medlem og samarbejder om innovation

Publiceret: 30.03.2022

Dansk Planteværn Generalforsamling 2022

Styrket samarbejde i branchen og mere innovation i landbruget var blandt drøftelserne ved Dansk Planteværns generalforsamling 30. marts 2022. Bestyrelsesformand Robert Racz (BASF) kunne byde virksomheden UPL velkommen som nyt medlem, hvor Regionschef Rolf Snekkerup er indtrådt i foreningens bestyrelse fra 2022. Med det nye samarbejde styrker foreningen sit fokus på bæredygtige løsninger til fødevareproduktionen, hvor bl.a. biologiske planteværnsmidler og en ny teknologi til håndteringen af pesticider er blandt prioriteterne.    

Dansk Planteværn tæller størstedelen af pesticidproducenterne i Danmark og samarbejde om innovation og styrkelse af branchens synlighed var også blandt grundene til, at UPL valgte at blive medlem. UPL er en global virksomhed indenfor konventionelle planteværnsmidler, men med et stort fokus og vækstambition indenfor biologiske midler, der i fremtiden vil blive en væsentlig del at produktporteføljen, og netop dette område var afgørende for beslutningen om medlemskabet.

”Biologisk plantebeskyttelse er et vigtigt element i vores arbejde med at levere bæredygtige løsninger til landbruget. Dansk Planteværn har ligeledes stort fokus på området og branchens samarbejde på dette relativt nye felt er vigtig for både at vidensdele og udbrede kendskabet til denne type plantebeskyttelse, som kan anvendes i både konventionel og økologisk dyrkning. En fælles indsats kan forhåbentlig også bidrage til at afkorte myndighedernes behandlingstid for nye produkter, så de hurtigere kan komme i anvendelse på markerne,” siger Rolf Snekkerup, Regionschef, UPL.

”Vi er glade for, at UPL har valgt at blive medlem af Dansk Planteværn, da foreningen herigennem øger sit fokus på innovation, ikke mindst på det biologiske område. Sidste år nedsatte foreningen et biologisk udvalg med repræsentanter fra alle medlemsvirksomhederne og vi glæder os til at UPL kan være en del af udvalget, og bidrage til at branchens kan stå endnu stærkere i udbredelsen af og kommunikationen om anvendelsen biologisk planteværn, ” siger Robert Racz, BASF, bestyrelsesformand, Dansk Planteværn. 

Foreningens medlemmer står alle bag ny påfyldningsteknologi

Den netop indgåede politiske aftale om sprøjtemiddelstrategien 2022-2026 fremhæver pesticidreduktioner og miljø. Det er områder, som også har høj prioritet hos Dansk Planteværns medlemmer, der alle forsker i og udvikler fremtidens bæredygtige løsninger til produktion af fødevarer. Fokus er på at anvende så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, som er i tråd med principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), der handler om bæredygtig håndtering af pesticider. Alle foreningens medlemmer står bag et lukket påfyldningssystem, der indgår i sprøjtemiddelstrategien som et fremtidigt muligt værktøj til nedbringelse af pesticidbelastningen.

”Danske landmænd har færre midler til rådighed end deres europæiske kolleger. Fra branchens side vil vi gerne bistå landbruget med at få mest muligt ud af de planteværnsmidler, de har til rådighed og bidrage til en bæredygtig håndtering og anvendelse af vores produkter, så vi kan opretholde en stabil fødevareproduktion. Pesticidstrategien udfordrer dansk landbrugsproduktion, men planteværnsbranchen er fortsat opsat på at bidrage med løsninger og har i europæisk regi forpligtet sig til at investere betydeligt i innovative værktøjer. Det er positivt, at vores nye teknologi til påfyldning af marksprøjten indgår i pesticidstrategien, så den forhåbentlig kan være med til at gøre fremtidens pesticidhåndtering endnu mere bæredygtig, afslutter Robert Racz.  

Den nye teknologi, easyconnect, reducerer landmandens eksponering for pesticider og mindsker risikoen for punktkildeforurening. Systemet bliver i øjeblikket afprøvet hos en række danske landmænd.

Dansk Planteværn har via den europæiske brancheforening, CropLife Europe indgået seks mål for bæredygtighed.