Fælles indsats om at passe godt på fremtidens drikkevand

Publiceret: 19.11.2021

Drikkevandskonference arrangører

Danske Vandværker, Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening og fagforeningen JA har 18. november afholdt den fælles konference ”Fremtidens drikkevandsbeskyttelse” på Christiansborg. Miljøministeren roste organisationernes tværfaglige samarbejde og dialog om at sikre fremtidens drikkevand på et oplyst grundlag, og øvrige oplægsholdere, herunder Miljøstyrelsen, Danske Regioner og GEUS, bidrog med stor indsigt i deres arbejde med overvågning og beskyttelse af drikkevandet. Konferencen vidner om, at forskellige organisationer kan og vil arbejde sammen om at passe godt på det danske drikkevand.

I forlængelse af konferencen er de fire organisationer enige om fem indsatsområder, der er helt centrale for at sikre fremtidens drikkevandsbeskyttelse:

• Indtænkning af grundvandsbeskyttelse i lokale natur-, miljø- og klimaindsatser
• Bredt fokus på forskellige typer af stoffer, herunder pesticider, biocider, PFAS, mv.
• Fremme af moderne landbrugsteknologi
• Et udvidet godkendelsessystem med for eksempel flere test-marker i GEUS’ Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)
• Flere ressourcer til kildeopsporing og oprensning af forureninger

De fire organisationer lagde vægt på værdien af samarbejdet omkring konferencen, der vidner om, at indsatsen for godt drikkevand kræver vidensdeling og dialog på tværs af interessenter.

”Det er vigtigt at forebygge ved kilden for at sikre bedst og billigst beskyttelse af drikkevandet. Vi håber, at nye teknologier kan være med til at minimere risikoen. Det er vigtigt at prioritere indsatsen over for fortidens syndere, samtidig med at vi implementerer løsninger, der sikrer godt drikkevand - også i fremtiden,” siger Susan Münster, direktør for Dansk Vandværker.

”Vi ønsker at fremme den økologiske produktion mest muligt, og vi ser en multifunktionel jordfordeling som et værktøj til at øge beskyttelsen af drikkevandet,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

”Det danske grundvand er en helt særlig ressource, og det er vigtigt, at vi passer godt på det. Vi bakker op om det danske godkendelsesprogram for pesticider og har tillid til, at overvågningen i GEUS’ VAP-system er med til at sikre, at nutidens anvendelse af pesticider ikke udvaskes til grundvandet,” siger
Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn, brancheorganisation for pesticidproducenter i Danmark.

”Det er vigtigt at fastholde et højt fagligt og videnskabeligt niveau i diskussionen om grundvands-beskyttelsen. Vi bør se på alle kilder i kortlægningsfasen og rangere udfordringerne for at sikre prioritering af ressourcer,” siger Eva Roland Erichsen, næstformand i fagforeningen JA indenfor natur, miljø og fødevarer.

Konferencen indeholdt en politisk debat mellem Peder Hvelplund (EL), René Christensen (DF), Peter Westermann (SF) og Erling Bonnesen (V). Der var enighed om, at der fremover skal gøres mere for at sikre drikkevandet, så vi også om 40-50 år kan få godt vand fra hanen. Det skal ske både ved at fokusere bredt på forskellige typer af stoffer og de mange kilder til dem og ved fx at fremme forskning og nye teknologier, beskyttelse og oprensning. Der var endvidere konsensus om, at organisationernes fortsatte samarbejde og den politiske opbakning er essentiel, så der også fremadrettet vil blive passet godt på det danske drikkevand.

Dagens program

Konferencens præsentationer:

GEUS v/Anders Risbjerg Johnsen

Miljøstyrelsen v/Maria Sommer Holtze

Flügger v/Simon Lynge Hansen

Danske Regioner v/Bente Willumsen

Collective Impact v/Helga Grønnegaard

Se organisationerne fælles video ”Lad os passe godt på vores grundvand”