Flere grøntsager og mere frugt – det kan du være sikker på

Publiceret: 12.01.2021

Æbler closeup

Vi kan trygt sætte tænderne i såvel et dansk æble som en spansk tomat. Det er konklusionen på Fødevarestyrelsens dugfriske rapport om pesticidrester i den frugt og de grøntsager, som vi kan købe i de danske supermarkeder. Rapporten fremhæver særligt frugt og grønt dyrket i Danmark, hvor undersøgelsen her viser færre rester af sprøjtemidler end i tilsvarende varer fra udlandet.    

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har netop offentliggjort rapporten ”Pesticidrester i fødevarer 2019 – Resultater fra den danske pesticidkontrol”. Rapporten fortæller os om sikkerheden ved at spise kornprodukter, frugt og grønt i forhold til landbrugets brug af tilladte pesticider i produktionen. Overordnet konkluderer rapporten, at restindholdet af sprøjtemidler i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Pesticidindholdene var under den maksimale grænseværdi i 98 % af de undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, grøntsager og korn.

I stil med foregående år er et yderligere resultat, at der generelt oftere er pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grøntsager end i dansk. Sikkerheden ved at købe og spise især danskproduceret frugt og grønt går fint i spænd med Fødevarestyrelsens nye kostråd, som anbefaler os at skrue op for grønne madvaner i alle dagens måltider. 

Færrest rester af sprøjtemidler i danske varer

I 2019 omfattede undersøgelsen 2055 prøver i 228 forskellige typer af fødevarer, som blev analyseret for deres indhold af pesticidrester. Der blev lagt størst vægt på at analysere de frugter og grøntsager, hvor der er størst sandsynlighed for fund af pesticidrester og desuden de produkter, hvor eksponeringen for forbrugeren er størst.

”Rapporten viser, at danske fødevarer er af høj kvalitet. Danske landmænd er dygtige til at håndtere de planteværnsmidler, de har til rådighed og til at bruge dem med omtanke. Det har landmændene god grund til at være stolte af, ”siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Dansk Planteværn imødekommer myndighedernes arbejde med risikovurderinger af pesticidrester i danske fødevarer. Det sætter fokus på, hvordan danske landmænd er med til at producere sunde fødevarer både med respekt for sundhed og miljø, og til at sikre mere mad til flere mennesker. 

”Vi støtter op om myndighedernes kortlægning for at belyse fødevaresikkerheden. Gennemsigtighed har høj prioritet og forbrugerne skal kunne føle sig trygge ved at spise frugt, grønt og kornprodukter fra supermarkedets hylder. Vil glæder os til at se hvordan de nye kostråd vil påvirke efterspørgslen på danske afgrøder,” afslutter Tanja Andersen.