Folketinget forkaster lovforslag om at forbud mod brug af glyphosat

Publiceret: 25.06.2020

Sprøjtesyn Fra Samsung 13

Stort flertal i Folketinget stemte 25. juni imod et foreslået forbud mod brug af glyphosat i dansk landbrug.

Enhedslistens forslag om at forbyde brugen af sprøjtemidler med indhold af glyphosat i dansk landbrug var den 25. juni til 2. behandling i Folketinget, og med blot 17 stemmer for forslaget og 78 imod vil glyphosat også være til rådighed i landbruget fremover.

Forslaget fra Enhedslisten blev præsenteret for Folketinget den 14. november 2019, og det gik ud på at forbyde anvendelse af midler med aktivstoffet glyfosat på landbrugsarealer senest med udgangen af 2022. Forslagsstillerne ville med det fremsatte forslag også påvirke flere konventionelle landmænd til at gå over til økologisk landbrugsdrift ved at tilbyde nye muligheder for støtte til en omlægning.

Opbakningen var dog begrænset, og forslagsstillerne valgte ikke at tage ordet i forbindelse med 2. og sidste-behandlingen af lovforslaget i Folketingssalen torsdag formiddag.

Via linket herunder kan du se video fra Folketingets behandling af lovforslaget.
TV fra Folketinget 25. juni 2020 (Forslaget behandles 1 time og 5 minutter inde i udsendelsen)

Læs mere om det forkastede lovforslag på Folketingets hjemmeside