GEUS-rapport viser mange fund af Desphenylchloridazon

Publiceret: 14.03.2018

Vand Hældes Op I Glas

Miljøstyrelsen iværksatte i 2017 en screening af udbredelsen af det nu forbudte stof Desphenylchloridazon i drikkevandet - nu er rapporten klar.

Desphenylchloridazon er af Geus blevet påvist i 26,3 procent af de undersøgte boringer. Indholdet af desphenylchloridazon var højere end grænseværdien for drikkevand i 9,7 procent af de undersøgte boringer, og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 1,0 procent af de undersøgte boringer. Resultaterne fra boringskontrollen bekræfter, at stoffet er vidt udbredt i hele landet.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Chloridazon, som pesticidresterne stammer fra, er solgt i Danmark i perioden fra 1964 til 1996, overvejende til brug i sukkerroer og foderroer og fra omkring 1979 også til rødbeder og løg. Det største chloridazonsalg har ligget i perioden fra 1966 til 1981.

Miljøstyrelsen igangsatte i 2017 en screeningsundersøgelse, for at undersøge om anvendelsen af moderstoffet chloridazon kan have medført, at nedbrydningsprodukterne esphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon optræder som fladekilde og kan påvises i grundvand under landbrugsområder. I screeningen indgik grundvandsprøver fra udvalgte indtag i grundvandsovervågningens GRUMO boringer.

Brugen af chloridazon blev forbudt i 1996.