Innovation og bæredygtighed i fremtidens landbrug

Publiceret: 01.05.2024

Mep Paneldebat1

Vellykket debatmøde med fire dygtige kandidater til Europaparlamentet. 

Der var god stemning og flot forårsvejr på Ryegaard og Trudsholm Godser, da vi i samarbejde med Alliance for Biosolutions inviterede til debat om teknologiers rolle i fremtidens landbrug. 

Der var bred enighed i panelet om, at innovation, klima og bæredygtighed spiller afgørende roller og at det er vigtigt, at producere fødevarer nok til de mange flere mennesker, vi bliver i verden. Debatten gik bl.a. på, hvordan disse områder bedst forenes og prioriteres.
Marianne Lynghøj, Venstre, nævnte, at det skal være nemmere i EU at markedsføre nye teknologier, ellers sakker vi bagud i forhold til resten af verden. Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre, pointerede, at EU's landbrugsreform, CAP, bør have et grønnere fokus, at den grønne omstilling kræver risikovillighed og at biologiske løsninger i landbruget er gode supplementer i produktionen. Rikke Lauritsen, SF, fremførte, at vi i Danmark er dygtige til innovation, hvilket kan komme andre lande til gavn, men at vi bør tage store hensyn til klima og biodiversitet. Helle Laursen Petersen, Konservative, nævnte, at landbruget bør reguleres ens i alle EU-lande, da erhvervet ellers vil undergraves.

Debatten blev dygtigt modereret af Gitte Lillelund Bech, der også inddragede bl.a. Ole Schou fra VKST Landbrugsrådgivning, der nævnte, at landbruget producerer, hvad forbrugerne efterspørger og at klimahensyn og økologi ikke altid følges ad. 

Dagen bød desuden på fremvisning af teknologier, herunder muligheder med droneteknologier. Lars Grønlund fra Geoteam Præcisionslandbrug demonstrerede mulighederne for bl.a. spotsprøjtning med GPS i traktorerne og Ferm Food fortalte om mulighederne med planteproteiner og uddelte smagsprøver.

Vi ønsker dagens fire debattører held og lykke ved valget til Europaparlamentet d. 9. juni.