Interessante perspektiver om fremtidens planteværn

Publiceret: 06.10.2022

Jacob Jensen

IPM-dagen bød gode snakke og interessante oplæg om fremtidens landbrug i Danmark

Winnie Olsen, Bayer:

”Fremtidens insektkontrol kræver effektive strategier, som tager udgangspunkt i den enkelte skadegørers biologi og samspil med omgivelserne. Effektive strategier inddrager digitale løsninger, sædskifter, resistente sorter, varslingssystemer og plantebeskyttelsesmidler – både biologiske og kemiske. Alle værktøjer skal tages i brug for at begrænse skaderne mest muligt”.

Anita Fjelsted, Miljøstyrelsen:

"Vi ser ind i en fremtid, hvor IPM bliver endnu vigtigere. Miljøstyrelsen vil i de kommende år fortsat finansiere projekter, der skal understøtte en øget brug af IPM i Danmark. Det er vigtigt, at vi arbejder sammen for at udvikle og formidle viden om IPM.”

Ghita Cordsen Nielsen, Seges Innovation:

"Der er få skadedyrsmidler og virkemekanismer tilbage i Danmark. Vi ser derfor resistensudvikling hos flere skadedyr. Det er nødvendigt at vi følger IPM-principperne om kun at bekæmpe, når de vejledende bekæmpelsestærskler er overskredet. Vi skal desuden passe på vores nyttedyr, som kan hjælpe med at bekæmpe skadedyrene”. 

Jacob Jensen (V) delte sine refleksioner om landbrugets rolle i dansk politik:

”De sidste par år har vist os, hvor vigtigt det er, at vi er selvforsynende. Jeg vil arbejde for et stærkt dansk landbrug, hvor vores sunde og bæredygtige fødevarer kommer i indkøbskurvene både her hjemme og i udlandet. Hvis restriktionerne mod landbruget skærpes risikerer vi, at produktionen flytter til lande, der har et højere klimaaftryk end i Danmark, ” siger Jacob Jensen, der er den eneste gårdejer blandt samtlige folketingskandidater fra alle opstillede partier i Sjællands Storkreds. 

Ipm2022 Samlet Billede Praesentationer