Krav om autorisation ved køb af pesticider træder i kraft 1. juli

Publiceret: 10.06.2020

Marksprøjte på mark med træer i baggrunden

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskurser for at få en autorisation. Kan du ikke komme på opfølgningskursus grundet COVID-19, forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation.

For at forhandlere af pesticider må sælge pesticider godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

Grovvareforhandlere og andre kan nemt tjekke, om de må sælge pesticider til de enkelte kunder. Dette gøres lettest ved, at forhandlerne opsætter en automatik, hvor de fx en gang i døgnet tjekker, om deres kunders CVR-nummer er registreret i MAB. Her tjekkes det automatisk, om der er knyttet mindst én autoriseret medarbejder til kundernes CVR-nummer. Dette tjek kræver, at sprøjteførerne har et gyldigt sprøjtecertifikat og har autoriseret sig i MAB, men også at sprøjteføreren knytter sin autorisation til sin egen eller sin arbejdsgivers CVR-nummer. Det skal gøres i MAB og bør ske nu eller senest 1. juli.

Hvis ikke du har knyttet dit autorisationsnummer til et CVR-nummer, kan du ved køb af pesticider nøjes med at oplyse dit autorisationsnummer. Forhandleren vil sikkert foretrække, at du har knyttet din autorisation til din virksomheds eller arbejdsgivers CVR-nummer. Er det ikke tilfældet, skal forhandleren kontrollere dit autorisationsnummer.

(Uddrag fra nyhed fra Miljøstyrelsen fra den 20. maj 2020)