Miljøstyrelsen fastholder aktuel godkendelse af pesticider

Publiceret: 13.01.2021

Vand hældes i glas closeup

Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er netop offentliggjort. Her konkluderer Miljøstyrelsen, at de nye data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticider.

VAP omfatter en række testmarker over hele landet, hvor det bliver undersøgt, om godkendte pesticider i Danmark og deres nedbrydningsprodukter siver ned i grundvandet. Fra 2017 til 2019 er der undersøgt syv pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. 23 af disse stoffer er ikke fundet i grundvandet under testmarkerne, men ni af stofferne er fundet i variabel grad. Kravværdien på 0,1 mikrogram per liter – det svarer til 1 gram i 10 mio. liter vand – er i perioden overskredet for to af de ni stoffer.

Dansk faglighed er enestående

Danmark er det eneste land i verden, som med det unikke VAP med testmarker undersøger, om godkendte sprøjtemidler kan spores under marken. Dansk Planteværn bakker op om de grundige, danske undersøgelser, da faglighed og videnskab danner grundlag for brugen af de sprøjtemidler, danske landmænd har til rådighed.

”Det er positivt, at vi i Danmark har et redskab, der er baseret på videnskabelige undersøgelser på danske marker og at den nye VAP-rapport ikke påviser udvaskning til grundvandet i problematisk omfang. Det giver os vished om, at det danske godkendessystem er pålideligt,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Yderligere undersøgelser for præcist svar

To stoffer overstiger i variabel grad kravværdien på 0,1 mikrogram per. liter i grundvandet. Det er pesticidet propyzamid, der bl.a. bliver brugt til at bekæmpe ukrudt i vinterraps, og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der kan stamme fra svampemidler. Vidensgrundlaget for azol-midlerne skal fortsat undersøges, da årsagen til de påviste restkoncentrationer endnu ikke er slået fast.

”Vi har i Danmark allerede strammet reglerne for brug af de svampemidler, der i få tilfælde overskrider kravværdierne på de undersøgte VAP-marker. Vi imødekommer en fortsat undersøgelse fra GEUS og Miljøstyrelsens efterfølgende modeludvikling. Det er vigtigt, at en beslutning bliver truffet på et videnskabeligt grundlag, ”afslutter Tanja Andersen.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside