Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik for 2017

Publiceret: 06.05.2019

Marksprøjte

Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik for 2017 viser, at der er solgt flere pesticider end året før. Samtidig er belastningen faldet med 48 procent siden 2011.

Miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske landmænd køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere, er faldet med 48 procent siden 2011. Det viser Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik.

Statistikken er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som detailhandlen har indkøbt for kalenderåret 2017 dels på landbrugets pesticidforbrug indrapporteret i sprøjtejournaler for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017.

Når man ser på landmændenes indberettede sprøjtejournaler er pesticidbelastningen faldet fra 2,94 PBI i 2010/11 til 2,14 PBI i 2016/17 svarende til et fald på 27 %.

Af Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår, at det er målsætningen, at pesticidbelastningen (PBI) maximalt må udgøre 1,96, for salgstal, og med en aktuel belastning på 1,69 PBI er målsætningen dermed også opfyldt i 2017.