NaturTjek På Toftagergaard

Publiceret: 12.10.2023

Naturtjek I Marken

Hvad er et NaturTjek?

Med afsæt i de initiativer, som allerede kan være påbegyndt, kan et NaturTjek give landmanden yderligere idéer til, hvordan biodiversiteten på hans ejendom kan styrkes. Ved et NaturTjek bliver landmanden guidet til at lave den indsats, som giver størst effekt for naturen og biodiversiteten. NaturTjekket bliver udført af en Naturtjekrådgiver fra landbrugsrådgivningen, som har et fokus på at finde løsninger, der passer bedst til den pågældende landmand. 

Læs mere om NaturTjek hos SEGES Innovation som har udviklet metoderne til NaturTjekket, eller hos landbrugsinfo

NaturTjek på Toftagergaard

På Toftagergaard i Nykøbing Sjælland har Karl Otto Nielsen fået lavet et Naturtjek, for at vurdere naturtiltagene. Inden NaturTjekket var der igangsat flere initiativer såsom stenbunker, ”glemte” halmballer, levende hegn, vandhuller, gamle krat med fx piletræer mv. 
I disse naturskønne omgivelser, ned til lammefjorden, blev der både set harer på marken, den lille blomst hjulkrone i hjørnerne af markerne samt talt om fordelene ved at lade naboens heste afgræsse nogle af de urørte arealer. 

Efter besøget hos Karl Otto Nielsen, udarbejdede Michael Kirkhoff Samsøe fra VKST en rapport med konkrete forslag til, hvordan naturen kan tilgodeses endnu mere på Toftagergaard.